Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego”

Zapytanie ofertowe nr 6/RPO/9.2/06/2019/AOON/KZ
13.06.2019

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu sprzętu wspomagającego dla osób z niepełnosprawnością, wraz z wniesieniem na potrzeby  projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0014/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 . 

 

więcej »


Zapytanie ofertowe nr 5/RPO/9.2/05/2019/AOON/KZ
09.05.2019

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego Przedmiotem zamówienia jest zakup usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, na potrzeby  projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0014/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 . 
 
Zapytanie kliknij tutaj
 
 

więcej »


Zapytanie ofertowe nr 4/RPO/9.2/04/2019/AOON/KZ
18.04.2019

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w zakresie  przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym osób leżących, osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zamieszkujących na terenach powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego, w okresie między 01.06.2019 a 31.05.2020r.  w ramach projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0014/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 . 

 

więcej »


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/9.2/04/2019/AOON/KZ
01.04.2019

Zapraszamy do składania ofert dotyczących zapytania ofertowego na  zakup sprzętu wspomagającego z zamiarem użyczania zakupionego sprzętu osobom z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” przez okres minimum 3 lat.
 
Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia na stronie: 
 

więcej »


Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/9.2/01/2019/AOON/KZ
02.01.2019

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w zakresie przewozu Uczestniczek i Uczestników na miejsce szkoleń, na trasie z Ząbkowic Śląskich, przez Kłodzko, Dzikowiec w gminie Nowa Ruda do Rzeczki w gminie Walim oraz z powrotem, po zakończonym szkoleniu – z Rzeczki do Ząbkowic Śląskich, przez Dzikowiec i Kłodzko, w ramach projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0014/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 . SIWZ tutaj 

więcej »


Zapytanie ofertowe NR 1/RPO/9.2/12/2018/AOON/KZ
12.12.2018

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym którego przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu hotelarskich usług noclegowych wraz ze śniadaniem, przygotowanie i zapewnienie posiłków w formie obiadu i kolacji, przygotowanie i zapewnienie przerwy kawowej oraz wynajmu sali szkoleniowej na potrzeby szkolenia w ramach projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0014/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 . SIWZ tutaj

więcej »