Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego”

Zapytanie ofertowe nr 5/RPO/9.2/05/2019/AOON/KZ
09.05.2019

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego Przedmiotem zamówienia jest zakup usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, na potrzeby  projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0014/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 . 
 
Zapytanie kliknij tutaj
 
 
Ogłoszenie wyniku postępowania z dnia z dnia 20.05.2019
Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania mającego na celu wybór wykonawcy usług
asystenta osobistego dla osób niepełnosprawnych, wybrano następujących wykonawców: KLIKNIJ TUTAJ 
 
 

« powrót