Projekt Horyzont nowego startu - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Projekt Horyzont nowego startu

Witamy na stronie projektu. Poniżej zamieszczamy dokumenty

 

niezbędne dla Pracodawców oraz Uczestników i Uczestniczek

 

projektu, zainteresowanych uczestnictwem w tym przedsięwzięciu.

 

Pobrane dokumenty, przed wypełnieniem, zalecamy skonsultować z

 

koordynatrkami orazd doradcami biznesowymi pracującymi na rzecz projektu. 

 

 

Wniosek o doposażenie stanowiska pracy

 

( WYPEŁNIA i SKŁADA PRACODAWCA) 

 

Dokument pobierz TUTAJ 

 

 

Lista wymaganych od  Pracodawcy dokumentów,

 

które należy zgromadzić i poddać analizie pracownikom projektu 

 

Dokument pobierz TUTAJ 

 

 

Deklracja uczestnictwa w projekcie dla osób

 

pozostających bez zatrudnienia

 

( WYPEŁNIA OSOBA BEZROBOTNA LUB BIERNA   ZAWODOWO) 

 

Dokument pobierz TUTAJ 

 

Wymagania związane z RODO

 

1. Zgoda na przetwarzanie danych  POBIERZ

 

2. Obowiązek informacyjny RODO POBIERZ 

 

 

 

 

 

NFORMACJA DLA PACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ

 

o DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY W SWOJEJ FIRMIE !!!

 

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY INSTRUKCJĘ WYPEŁNIANIA

 

WNIOSKU O DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY.

 

PROSIMY KORZYSTAĆ

 

Z

 

WZORCA PRZY WYPEŁNIANIU DOKEUMNTÓW PROJEKTOWYCH 

 

tutaj pobierz INSTRUKCJĘ WYPEŁNIANIA WNIOSKU

 

 

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE NA USŁUGI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

 

9.03.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.1.1/HNS

 

Zapraszamy do złożenia oferty na

Wykonanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników/uczestniczek  projektu.

Szczegóły zapytania zawarte na stronie :

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1237572

 

9.03.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/9.1.1/HNS

 

Zapraszamy do złożenia oferty na

Świadczenie usług doradztwa psychologicznego w formie rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych  dla uczestników/uczestniczek  projektu

Szczegóły zapytania zawarte na stronie :

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1237583

 

11.03.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/9.1.1/HNS

 

Zapraszamy do złożenia oferty na

 

Świadczenie usług doradztwa prawnego dla uczestników/uczestniczek  projektu

 

Szczegóły zapytania zawarte na stronie :

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238091

 

13.03.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPO/9.1.1/HNS

 

Zapraszamy do złożenia oferty na

 

Świadczenie usług doradztwa prawnego dla uczestników/uczestniczek  projektu

 

Szczegóły zapytania zawarte na stronie :

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238569

 

13.03.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPO/9.1.1/HNS

 

Zapraszamy do złożenia oferty na

Wykonanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników/uczestniczek  projektu.

Szczegóły zapytania zawarte na stronie :

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238574

 

13.03.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/RPO/9.1.1/HNS

 

Zapraszamy do złożenia oferty na

Świadczenie usług doradztwa psychologicznego w formie rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych  dla uczestników/uczestniczek  projektu

Szczegóły zapytania zawarte na stronie :

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238577

 

26.03.2020

 

 

ROZEZNANIE CENOWE NR 1/RPO/9.1.1/HNS

 

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach rozeznania cenowego  na wynajem sal dla potrzeb doradztwa 

Szczegóły zapytania zawarte są TUTAJ 

 

25.06.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/RPO/9.1.1/HNS

Pełne zapytanie tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250065

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie Indywidualnego Poradnictwa Prawnego dla uczestników/uczestniczek projektu;

25.06.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/RPO/9.1.1/HNS

Pełne zapytanie tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250066

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników/uczestniczek projektu

25.06.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/RPO/9.1.1/HNS

Pełne zapytanie tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250067

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa psychologicznego w formie rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych dla uczestników/uczestniczek projektu;

 

09.07.2020 r

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  NR 7A/RPO/9.1.1/HNS

 

W związku z realizacją projektu pn. Horyzont nowego startu” RPDS.09.01.01-02-0051/19-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja – konkursy horyzontalne, Forum Aktywności Lokalnej  w ramach procedury  zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

  1. Indywidualnego Poradnictwa Prawnego dla uczestników/uczestniczek  projektu; Treść zaproszenia Tutaj 

 

 

9.07.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁĄDANIA OFERT  NR 9A/RPO/9.1.1/HNS

 

W związku z realizacją projektu pn. „Horyzont nowego startu” RPDS.09.01.01-02-0051/19-00

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja – konkursy horyzontalne, Forum Aktywności Lokalnej  w ramach procedury  zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

  1. Świadczenie usług doradztwa psychologicznego w formie rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych  dla uczestników/uczestniczek  projektu; Zaproszenie do pobrania TUTAJ 

 

10.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/RPO/9.1.1/HNS

Pełne zapytanie tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253597

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników/uczestniczek projektu

 

 


 

 

30.03.2020

Informujemy, że w kwietniu w ramach projektu HORYZONT NOWEGO STARTU odbędzie się wsparcie dla Uczestników i Uczestniczek projektu pod postacią usług doradczych i konsultacji

Harmonogram udzielanego wsparcia kwiecień 2020. Pobierz tutaj 

 

30.04.2020

Informujemy, że w maju w ramach projektu HORYZONT NOWEGO STARTU odbędzie się wsparcie dla Uczestników i Uczestniczek projektu pod postacią usług doradczych i konsultacji

Harmonogram udzielanego wsparcia maj 2020. Pobierz tutaj 

 

4.05.2020

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  W KWIETNIU 2020 R

Zapoznaj się z listą rankingową TUTAJ

 

6. 05.2020

 Informujemy, że w maju, w projekcie HORYZONT NOWEGO STARTU nastąpiła aktualizacja harmonogramu  wsparcia dla Uczestników i Uczestniczek projektu pod postacią usług doradczych i konsultacji . Aktualny harmonogram na miesiąc maj 2020 znajduje się tutaj:  

 

7.05.2020

Lista wniosków rekomendowanych do udzielenia refundacji w ramach projektu "Horyzont nowego startu" kwiecień 2020 r. Z listą zapoznaj się TUTAJ

 

11.05.2020

Informujemy, że w maju, w projekcie HORYZONT NOWEGO STARTU nastąpiła aktualizacja harmonogramu  wsparcia dla Uczestników i Uczestniczek projektu pod postacią usług doradczych i konsultacji . Aktualny harmonogram na miesiąc maj 2020 znajduje się tutaj:  

12.05.2020

Informujemy, że w maju, w projekcie HORYZONT NOWEGO STARTU nastąpiła aktualizacja harmonogramu  wsparcia dla Uczestników i Uczestniczek projektu pod postacią usług doradczych i konsultacji . Aktualny harmonogram na miesiąc maj 2020 znajduje się TUTAJ

 

19.05.2020

Informujemy, że w maju, w projekcie HORYZONT NOWEGO STARTU nastąpiła aktualizacja harmonogramu  wsparcia dla Uczestników i Uczestniczek projektu pod postacią usług doradczych i konsultacji . Aktualny harmonogram na miesiąc maj 2020 znajduje się TUTAJ:

20.05.2020r.

Informujemy, że w maju, w projekcie HORYZONT NOWEGO STARTU nastąpiła aktualizacja harmonogramu  wsparcia dla Uczestników i Uczestniczek projektu pod postacią usług doradczych i konsultacji . Aktualny harmonogram na miesiąc maj 2020 znajduje się TUTAJ
 
25.05.2020r.
 
Informujemy, że w maju, w projekcie HORYZONT NOWEGO STARTU nastąpiła aktualizacja harmonogramu  wsparcia dla Uczestników i Uczestniczek projektu pod postacią usług doradczych i konsultacji . Aktualny harmonogram na miesiąc maj 2020 znajduje się TUTAJ
 
28.05.2020r.
Informujemy, że w maju, w projekcie HORYZONT NOWEGO STARTU nastąpiła aktualizacja harmonogramu  wsparcia dla Uczestników i Uczestniczek projektu pod postacią usług doradczych i konsultacji . Aktualny harmonogram na miesiąc maj 2020 znajduje się TUTAJ 
 
 
01.06.2020

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE HORYZONT NOWEGO STARTU W MAJU 2020 R

Z listą rankingową zapoznaj się TUTAJ 

 

01.06.2020

 

Lista wniosków rekomendowanych do udzielenia refundacji w ramach projektu "Horyzont nowego startu" maj 2020 r.  Z listą rankingową zapoznaj się TUTAJ 

 

02.06.2020r.

Informujemy, że w czerwcu , w projekcie Horyzont nowego startu nastąpiła aktualizacja harmonogramu  wsparcia dla Uczestników i Uczestniczek projektu pod postacią usług doradczych i konsultacji . Aktualny harmonogram na miesiąc czerwiec 2020 znajduje się TUTAJ
 
06.06.2020r.
Informujemy, że w czerwcu , w projekcie Horyzont nowego startu nastąpiła aktualizacja harmonogramu  wsparcia dla Uczestników i Uczestniczek projektu pod postacią usług doradczych i konsultacji . Aktualny harmonogram na miesiąc czerwiec 2020 znajduje się TUTAJ 
 
15.06.2020r.
Informujemy, że w czerwcu , w projekcie Horyzont nowego startu nastąpiła aktualizacja harmonogramu  wsparcia dla Uczestników i Uczestniczek projektu pod postacią usług doradczych i konsultacji . Aktualny harmonogram na miesiąc czerwiec 2020 znajduje się TUTAJ 
 
18.06.2020r.
Informujemy, że w czerwcu , w projekcie Horyzont nowego startu nastąpiła aktualizacja harmonogramu  wsparcia dla Uczestników i Uczestniczek projektu pod postacią usług doradczych i konsultacji . Aktualny harmonogram na miesiąc czerwiec 2020 znajduje się TUTAJ 
 
26.06.2020r.

Informujemy, że w czerwcu , w projekcie HORYZONT NOWEGO STARTU nastąpiła aktualizacja harmonogramu  wsparcia dla Uczestników i Uczestniczek projektu pod postacią usług doradczych i konsultacji . Aktualny harmonogram na miesiąc czerwiec 2020 znajduje się TUTAJ

 

02.07.2020 r.

Lista wniosków rekomendowanych do udzielenia refundacji w ramach projektu "Horyzont nowego startu" czerwiec 2020 r.  Z listą rankingową zapoznaj się TUTAJ

 

02.07.2020

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE HORYZONT NOWEGO STARTU W CZERWCU 2020 R

Z listą rankingową zapoznaj się TUTAJ 

 

02.07.2020r.

 Informujemy, że w lipcu, w projekcie HORYZONT NOWEGO STARTU nastąpiła aktualizacja harmonogramu  wsparcia dla Uczestników i Uczestniczek projektu pod postacią usług doradczych i konsultacji . Aktualny harmonogram na miesiąc lipiec 2020 znajduje się TUTAJ 
 
10.07.2020r.
Informujemy, że w lipcu, w projekcie Horyzont nowego startu nastąpiła aktualizacja harmonogramu  wsparcia dla Uczestników i Uczestniczek projektu pod postacią usług doradczych i konsultacji . Aktualny harmonogram na miesiąc lipiec 2020 znajduje się TUTAJ 
 
24.07.2020r.
Informujemy, że w lipcu, w projekcie Horyzont nowego startu nastąpiła aktualizacja harmonogramu  wsparcia dla Uczestników i Uczestniczek projektu pod postacią usług doradczych i konsultacji . Aktualny harmonogram na miesiąc lipiec/sierpień 2020 znajduje się TUTAJ 
 
 

31.07.2020 r.

Lista wniosków rekomendowanych do udzielenia refundacji w ramach projektu "Horyzont nowego startu” lipiec 2020 r.  Z listą rankingową zapoznaj się TUTAJ 

 

31.07.2020

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE HORYZONT NOWEGO STARTU W LIPCU 2020 R

Z listą rankingową zapoznaj się TUTAJ