OFERTY - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
OFERTY

Zaproszenie do składania ofert
19.10.2017

NR 1/RPO/9.4/DST/OWES
W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.4  Wspieranie gospodarki społecznej nr umowy: RPDS.09.04.00-02-0011/15 Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi doradztwa specjalistycznego, dla Uczestniczek/ków projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego”. Zapoznaj się z ofertą

Zaproszenie do składania ofert
05.01.2017

NR 2/01/RPO/9.4/CAT/OWES
W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.4  Wspieranie gospodarki społecznej nr umowy: RPDS.09.04.00-02-0011/15 Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi cateringowej w postaci przygotowania i dostarczenia gorących posiłków oraz przerw kawowych, dla Uczestniczek/ków projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego”. Zapoznaj się z ofertą .

więcej »

Zaproszenie do składania ofert
05.01.2017

NR 1/01/RPO/9.4/S/OWES
W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.4  Wspieranie gospodarki społecznej nr umowy: RPDS.09.04.00-02-0011/15 Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi wynajmu pomieszczenia do przeprowadzenia szkolenia, dla Uczestniczek/ków projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego”.

więcej »

Zaproszenie do składania ofert
29.11.2016

NR 8/11/RPO/9.4/CAT/OWES
W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.4  Wspieranie gospodarki społecznej nr umowy: RPDS.09.04.00-02-0011/15 Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi cateringowej w postaci przygotowania i dostarczenia gorących posiłków, dla Uczestniczek/ków projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego”. Zapoznaj się z ofertą .
 

więcej »


Zaproszenie do składania ofert
29.11.2016

NR 7/11/RPO/9.4/CAT/OWES
W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.4  Wspieranie gospodarki społecznej nr umowy: RPDS.09.04.00-02-0011/15 Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty na usługi cateringowe w zakresie przygotowania, dostarczenia i wydania przerwy kawowej składającej się z kawy, herbaty , wody mineralnej, mleka, cukru, cytryn oraz słodkiej przekąski  dla Uczestniczek/ków projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego”. Zapoznaj się z ofertą .

więcej »


Zaproszenie do składania ofert
29.11.2016

Zapytanie ofertowe NR 6/11/RPO/9.4/S/OWES
W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.4  Wspieranie gospodarki społecznej nr umowy: RPDS.09.04.00-02-0011/15 Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty na wynajem pomieszczenia na potrzeby przeprowadzenia warsztatów stacjonarnych dla Uczestniczek/ków projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego”. Zapoznaj sie z ofertą

więcej »


Zaproszenie do składania ofert
28.11.2016

W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej nr umowy: RPDS.09.04.00-02-0011/15 Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty na realizację warsztatów z zakresu przygotowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach konkursów organizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz zasady ich realizacji, rozliczania i sprawozdawczości zadania publicznego po zmianie rozporządzenia w tym zakresie, dla Uczestniczek/ków projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego”. Zapoznaj sie z oferta


 

więcej »


Zaproszenie do składania ofert
15.11.2016

Zapytanie ofertowe NR 4/11/RPO/9.4/UES/OWES

W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.4  Wspieranie gospodarki społecznej nr umowy: RPDS.09.04.00-02-0011/15 Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty:
•na świadczenie usług edukacyjnych specjalistyczny dla Uczestniczek/ków projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego ” Zapoznaj się z zapytaniem
 

więcej »


Zaproszenie do składania ofert
04.11.2016

Zaproszenie do złożenia oferty: na usługę dotyczącą wynajmu pomieszczenia do przeprowadzenia szkolenia dla uczestników/czek projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” Zapoznaj się z dokumentacja zapytania

 

więcej »


Zaproszenie do składania ofert
03.11.2016

Zaproszenie do składania ofert na usługę dostarczenia tzw. przerw kawowych dla uczestników/czek projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego ”

więcej »


Zaproszenie do składania ofert
03.11.2016

Przedmiotem zamówienia jest : Usługa przygotowania i dostarczenia posiłków (usługa cateringowa) dla  uczestników/czek warsztatów w ramach projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego ”. Wstępnie zaplanowano świadczenie usługi w okresie 26-27.11.2016 oraz 07-08.01.2017. Pobierz plik specyfikacji zamówienia

więcej »


Zaproszenie do złożenia oferty: na usługę dotyczącą wynajmu pomieszczenia do przeprowadzenia szkolenia dla 16 uczestników/czek projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego”
31.08.2016

więcej »


Zaproszenie do składania ofert na usługę dostarczenia tzw. przerw kawowych dla 16 uczestników/czek projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego ”
30.08.2016

więcej »

1 2 »