Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego”

Zapytanie ofertowe nr 8/RPO/9.2/11/2019/AOON/KZ
08.11.2019

Zapytanie ofertowe nr 8/RPO/9.2/11/2019/AOON/KZ
08.11.2019
 
Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego Przedmiotem zamówienia jest dostawa schodołazu gąsienicowego, w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień, na potrzeby projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0014/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 . 
 
 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216225
 

« powrót