Aktywizacja - czas na zmianę - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Aktywizacja - czas na zmianę

Witamy na stronie projektu Aktywizacja czas na zmianę
01.01.2022

Projekt „Aktywizacja – czas na zmianę” 
kierowany jest  do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na
terenie województwa dolnośląskiego. 
Okres realizacji: 01.01.2022-30.06.2023r. 
Projekt to szansa na aktywizację społeczną i zawodową, w tym podjęcie stażu dla osób, które chcą nabyć
nowe umiejętności zawodowe i wrócić na rynek pracy oraz szansa dla pracodawców/realizatorów staży na
pozyskanie w szerszej perspektywie czasu pracownika, który w przyszłości zasili kadrę
pracodawcy/realizatora stażu.
Projekt realizowany jest w ramach działania  9.1 -  Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 
 
Rekrutacja otwarta, prowadzona w sposób ciągły do wyczerpania środków finansowych na wsparcie
społeczne związane z: poradnictwem psychologicznym, warsztatami z zakresu wolontariatu, animacji
lokalnej, ekonomii społecznej etc., zajęciami aktywizacyjno-reintegracyjnymi kulturalno-oświatowymi i/lub
sportowo-rekreacyjnymi, wsparciem zawodowym, w tym stażami zawodowymi.
Celem głównym projektu jest w okresie 01.2022-06.2023, zapewnienie 40 osobom (24 kobietom)
zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym* z terenu województwa dolnośląskiego,
zindywidualizowanego wsparcia mającego na celu zapewnienie im możliwości aktywizacji społecznej lub
społeczno-zawodowej z wykorzystaniem dostępnych w ramach projektu możliwości wsparcia. W ramach
projektu nastąpi kształtowanie umiejętności społecznych i zawodowych osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, którym do aktywizacji zawodowej niezbędne jest w pierwszej kolejności
udzielenie wsparcia w zakresie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.
 
Zapraszamy na dedykowna projektowi strone internetową https://forumwalbrzyskie2.wixsite.com/aktywizacjaczas
 
 

zapytanie ofertowe nr 1/RPO/9.1.1/ACNZ

17.01.2022

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi badania predyspozycji kandydata/kandydatki do wzięcia udziału w projekcie w formie rozmów kwalifikacyjnych dla potencjalnych uczestników/uczestniczek  projektu
 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/88289

 

 

zapytanie ofertowe nr 2/RPO/9.1.1/ACNZ

 

18.01.2022


 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/88544
 
 

zapytanie ofertowe nr 3/RPO/9.1.1/ACNZ

 

29.03.2022

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/101251

 

 

zapytanie ofertowe nr 4/RPO/9.1.1/ACNZ

06.06.2022r. 

 
 
 
 
zapytanie ofertowe nr 5/RPO/9.1.1/ACNZ
 
13.06.2022r. 
 
 
 
 

zapytanie ofertowe nr 6 "Aktywizacja - czas na zmianę"

09.08.2022r. 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/121588
 
 
Zapytanie ofertowe z dnia 06.10.2022
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

więcej »