Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego”

Zapytanie ofertowe nr 6/RPO/9.2/06/2019/AOON/KZ
13.06.2019

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu sprzętu wspomagającego dla osób z niepełnosprawnością, wraz z wniesieniem na potrzeby  projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0014/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 . 

 
 
Ogłoszenie wyniku postępowania z dnia 24.06.2019
Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania mające na celu wybór wykonawcy usługi
w zakresie transportu sprzętu wspomagającego dla osób z niepełnosprawnością, wybrano
najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy: Baza Zaopatrzenia i Zbytu A-Vista Komunikacja Miejska
Sp. z o.o.57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 4, data wpłynięcia oferty - 29.04.2019, cena oferty
7,99 brutto.
 
 
 

« powrót