Punkty Inkubacji Innowacji - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Punkty Inkubacji Innowacji

Żywe CV
09.11.2017

Miło nam poinformować, iż od listopada 2017 roku nasza organizacja bierze udział w innowacyjnym projekcie pn. ”Punkty Inkubacji Innowacji” prowadzonym przez Fundację Merkury oraz Wspólnotę Roboczą Związku Organizacji Socjalnych. Nasz pomysł na wspierania osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, zdobył uznanie ekspertów Inkubatora Innowacji i został dopuszczony do realizacji. W wyniku naszych  działań innowacyjnych powstanie baza tzw. Żywych CV osób z niepełnosprawnościami, z której to bazy będą mogli korzystać pracodawcy szukający do swoich firm nowych pracowników. W fazie budowy produktu do testowania w projekcie może wziąć udział maksymalnie 6 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Każda z tych osób uczestniczyć będzie w warsztatach z autoprezentacji i publicznych wypowiedzi. Dla każdej z nich przygotowany zostanie krótki film prezentujący ich osoby oraz osiągnięcia zawodowe i umiejętności przydatne na rynku pracy. W ten sposób powstanie BAZA ŻYWYCH CV, którą w następnej kolejności przedstawimy pracodawcom z różnych stron kraju i zbierzemy ich opinie na temat tej nowatorskiej prezentacji potencjału osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy i przydatności takiego narzędzia dla pracodawców. Już dzisiaj zapraszamy do współpracy przy realizacji projektu. Telefon kontaktowy 748480100

więcej »