Aktywność popłaca II - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Aktywność popłaca II

 

 

Uprzejmie informujemy, iż z dniam 1 lipca 2019 roku Forum Aktywności Lokalnej uruchomiło projekt współfinansowany z funduszy unijnych Działanie 9.1  – Aktywna integracja  realizowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. Aktywność popłaca II. Wszelkie informacje na temat projektu oraz aktualnośći związane z jego realizacją znajdują się na dedykowanej stronie projektu TUTAJ  Zapraszamy do współpracy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/9.1.1/APII
01.08.2019

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług, których przedmiotem jest: 

Indywidualne Poradnictwo Prawne  dla uczestników/uczestniczek  projektu.

Szczegły na : https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1198745

 

 

 

 

 

więcej »


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/9.1.1/APII
19.07.2019

Zaparaszamy do złożenia oferty na świadczenie usług, których przedmiotem jest: 

 

Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne dla uczestników/uczestniczek  projektu.

Szczegły na : https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1196442

 

Informujemy, iż w ramach przedmiotowego zapytania wyłoniono wykonawcę. Szczegóły na:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1196442

więcej »


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.1.1/APII
19.07.2019

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

 

  1. Świadczenie usługi badania predyspozycji kandydata/kandydatki do wzięcia udziału w projekcie w formie rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych dla potencjalnych uczestników/uczestniczek  projektu.

 

 

Szczegóły na :https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1196438

 

Informujemy, iż w ramach przedmiotowego zapytania wyłoniono wykonawcę. Szczegóły na:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1196438

 

więcej »