Aktywność popłaca II - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Aktywność popłaca II

Uprzejmie informujemy, iż z dniam 1 lipca 2019 roku Forum Aktywności Lokalnej uruchomiło projekt współfinansowany z funduszy unijnych Działanie 9.1  – Aktywna integracja  realizowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. Aktywność popłaca II. Wszelkie informacje na temat projektu oraz aktualnośći związane z jego realizacją znajdują się na dedykowanej stronie projektu TUTAJ  Zapraszamy do współpracy