Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego”

Zapytanie ofertowe nr 9/RPO/9.2/11/2019/AOON/KZ
18.11.2019

Zapytanie ofertowe nr 9/RPO/9.2/11/2019/AOON/KZ
18.11.2019
 
W związku z nierozstrzygniętym postępowaniem dotyczącym zakupu schodołazu gąsienicowego w zapytaniu ofertowym z dnia 08.11.2019, zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia ponownie  jest dostawa schodołazu gąsienicowego, w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień, na potrzeby projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0014/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 . 
zapytanie ofertowe:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1217984
 
*******
 
Ogłoszenie wyniku postępowania z dnia 27.11.2019.2019 nr 9/RPO/9.2/11/2019/AOON/KZ
W wyniku postępowania mającego na celu wybór wykonawcy na dostawę schodołazu gąsienicowego, wybrano wykonawcę" :
„LIFT PLUS PL” Kaczmarczyk Spółka Jawna, ul. Strażacka 33, 42-263 Wrzosowa, termin nadesłania oferty: 20.11.2019, cena 9 180,00 zł brutto, gwarancja 31 m-cy, termin dostawy 7 dni.  

 

« powrót