Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego”

Zapytanie ofertowe nr 4/RPO/9.2/04/2019/AOON/KZ
18.04.2019

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w zakresie  przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym osób leżących, osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zamieszkujących na terenach powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego, w okresie między 01.06.2019 a 31.05.2020r.  w ramach projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0014/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 . 

 

Zapytanie tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180224  

 

Ogłoszenie wyniku postępowania z dnia 30.04.2019
Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania mające na celu wybór wykonawcy usługi
w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób, wybrano najkorzystniejszą ofertę
Wykonawcy: Baza Zaopatrzenia i Zbytu A-Vista Komunikacja Miejska Sp. z o.o.
57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 4, data wpłynięcia oferty - 29.04.2019, cena oferty 7,99 brutto.
 
 

 

« powrót