Aktywność popłaca - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Aktywność popłaca

Aktywność popłaca
29.03.2018

"Aktywność popłaca"
 
Projekt realizowany w ramach działania 9.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
 
Tytuł projektu: Aktywność popłaca
 
Lider projektu: Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu
 
Działanie 9.1 – Aktywna integracja, realizowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 
Wartość projektu: 438 412,50 w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości
 
416 112,50 zł, wkład własny: 22 300,00 zł
 
Zasięg terytorialny: na terenie powiatu m. Wałbrzych i powiatu wałbrzyskiego ziemskiego
 
Okres realizacji: 01.04.2018 roku – 30.04.2019 roku
 
Projekt to szansa na podjęcie zatrudnienia dla osób, które chcą wrócić na rynek pracy  oraz szansa dla pracodawców. 
Celem głównym projektu jest zapewnienie 20 osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczonym społecznie zindywidualizowanego wsparcia społeczno-zawodowego mającego na celu zapewnienie im możliwości powrotu na rynek pracy. 
 
Biuro projektu znajduje się w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C. Informacje udzielane są pod numerem telefonu 74 848 01 00 w Forum Aktywności Lokalnej.
 
Regulamin projektu do pobrania POBIERZ
 
30.04.2018 r.
Harmonogram wsparcia na miesiąc maj 2018 r.
Harmonogram udzielonego wsparcia do pobrania TUTAJ
Aktualizacja harmonogrami udzielonego wsparcia na miesiąc maj z dnia 09.05.2018 POBIERZ
Aktualizacja harmonogrami udzielonego wsparcia na miesiąc maj z dnia 10.05.2018 POBIERZ
Aktualizacja harmonogrami udzielonego wsparcia na miesiąc maj z dnia 15.05.2018 POBIERZ
Aktualizacja harmonogrami udzielonego wsparcia na miesiąc maj z dnia 16.05.2018 POBIERZ
Aktualizacja harmonogrami udzielonego wsparcia na miesiąc maj z dnia 17.05.2018 POBIERZ
Aktualizacja harmonogrami udzielonego wsparcia na miesiąc maj z dnia 18.05.2018 POBIERZ
Aktualizacja harmonogrami udzielonego wsparcia na miesiąc maj z dnia 24.05.2018 POBIERZ

28.05.2018 r.
Harmonogram wsparcia na miesiąc czerwiec 2018 r.
Harmonogram udzielanego wsparcia do pobrania TUTAJ
Aktualizacja harmonogrami udzielonego wsparcia na miesiąc maj z dnia 14.06.2018 POBIERZ
Aktualizacja harmonogrami udzielonego wsparcia na miesiąc maj z dnia 24.06.2018 POBIERZ
 
29.06.2018 r.
Harmonogram wsparcia na miesiąc lipiec 2018 r.
Harmonogram udzielanego wsparcia do pobrania TUTAJ
Aktualizacja harmonogrami udzielonego wsparcia na miesiąc maj z dnia 04.07.2018 POBIERZ

30.11.2018 r.
Harmonogram wsparcia na miesiąc grudzień 2018 r.
Harmonogram udzielanego wsparcia do pobrania TUTAJ
 
31.12.2018 r.
Harmonogram wsparcia na miesiąc styczeń 2019 r.
Harmonogram udzielanego wsparcia do pobrania TUTAJ

 

więcej »