Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego”

Zapytanie ofertowe nr 7/RPO/9.2/08/2019/AOON/KZ
01.08.2019

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu  wspomagającego na potrzeby  osób z niepełnosprawnością, w ramach projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0014/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 . 

zapytanie tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1198601

 

Ogłoszenie wyniku postępowania z dnia 13.08.2019 nr 7/RPO/9.2/08/2019/AOON/KZ

 W wyniku postępowania mającego na celu wybór wykonawcy na dostawę sprzętu wspomagającego dla osób z niepełnosprawnością, wybrano następujących Wykonawców:
HAS-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300 Ul. Młyńska 20 data wpłynięcia oferty: 09.08.2019 r. 
1)urządzenie do odtwarzania książek dla niewidomych 3szt. x 1429,26 = 4287,78 zł brutto
2) trenażer wibracyjny – 2 szt. x 3426,78 = 6853,56 zł brutto
3) przenośny komunikator mowy – 3 szt. x 1092,24 = 3276,72 zł brutto
4) podpórka pod plecy z zagłówkiem – 3 szt. x 88,56 = 265,68 zł brutto
ZAKMED Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wałbrzychu 58-300 ul. B. Chrobrego 14, data wpłynięcia oferty 09.08.2019 r.
1)kula łokciowa – 6 szt.  x 36,90 zł = 221,40 zł brutto
2) urządzenie rozpoznające kolory dla osób niewidomych – 2 szt. x 1109,20 = 2218,40 zł brutto
3) Szyna CPM – 1 szt. -  12 700 zł brutto

« powrót