Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/9.2/04/2019/AOON/KZ
01.04.2019

Zapraszamy do składania ofert dotyczących zapytania ofertowego na  zakup sprzętu wspomagającego z zamiarem użyczania zakupionego sprzętu osobom z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” przez okres minimum 3 lat.
 
Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia na stronie: 
 

« powrót