Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/9.2/04/2019/AOON/KZ
01.04.2019

Zapraszamy do składania ofert dotyczących zapytania ofertowego na  zakup sprzętu wspomagającego z zamiarem użyczania zakupionego sprzętu osobom z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” przez okres minimum 3 lat.
 
Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia na stronie: 
 
 

 

Ogłoszenie wyniku postępowania z dnia 10.04.2019
 
W wyniku postępowania mającego na celu wybór wykonawcy na dostawę sprzętu
 
wspomagającego dla osób z niepełnosprawnością, wybrano następujących Wykonawców:
 
DEL-SPORT SP. Z O.O., 05-082 Stare Babice, ul. Warszawska 33 Blizne Łaszczyńskiego
 
Termin dostarczenia oferty 08.04.2019 -WÓZEK ELEKTRYCZNY POKOJOWO-TERENOWY, cena
 
brutto 12958,00 zł, okres gwarancji 24 m-ce, termin realizacji 14 dni – 88 punktów; ROTOR
 
ELEKTRYCZNY DO ĆWICZEŃ KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH, cena brutto 1755,00zł, okres
 
gwarancji 24 m-ce, termin realizacji 7 dni. – 99 punktów ;
 
URZĄDZENIE DO TRENAŻERU ELIPTYCZNEGO TZW. ORBITREK cena brutto 4797,00, okres
 
gwarancji 24 m-ce, termin realizacji 7 dni. – 99 punktów;
 
ROWER TRENINGOWY POZIOMY, POZYCJA SIEDZĄCA, cena brutto 4981,50zł, okres gwarancji
 
36 m-cy, termin realizacji 7 dni. – 100 punktów
 
ROWER ELEKTROMAGNETYCZNY, POZYCJA PIONOWA, cena brutto 3813,00zł, okres
 
gwarancji 24 m-ce, termin realizacji 7 dni - 99 punktów
 
REHA-MED. Adam Nawrocki, 15-252 Białystok, ul. Lwowska 3
 
Termin dostarczenia oferty 8.04.2019
 
WÓZEK ELEKTRYCZNY POKOJOWO-TERENOWY, cena brutto 11980 zł, okres gwarancji 24 m-
 
ce, termin realizacji 7 dni – 99 punktów (firma zrezygnowała z dostawy oferowanego
 
przedmiotu z powodu braku możliwości dostawy w oferowanym terminie)
 
 
 
WÓZEK INWALIDZKI ZE STOPÓW LEKKICH Z HAMULCEM POMOCOWYM, cena brutto 779,00
 
zł, okres gwarancji 24 m-ce, termin realizacji 7 dni. – 99 punktów
 
BALKONIK ALUMINIOWY, CZTERY KÓŁKA, Z SIEDZISKIEM, cena brutto 284 zł, okres gwarancji
 
24 m-ce, termin realizacji 7 dni. – 99 punktów .

 

« powrót