PROJEKT: Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
PROJEKT: Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego

Zapytanie ofertowe NR 8/RPO/9.2/AOON/FR
15.05.2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego. Usługi te będą świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnością – uczestników projektu pn. „Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Szczegóły zapytania pod adresem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1111395

więcej »


Zapytanie ofertowe NR 6/RPO/9.2/AOON/FAL
15.05.2018

W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0007/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych- konkursy horyzontalne, Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty: z zakresu usług asystenta osobistego osób niepełnosprawnych Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia: dostępnego pod poniższym adresem interentowym:  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1111362

więcej »


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPO/9.2/AOON/FAL
14.03.2018

W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu

kłodzkiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0007/16 współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.2 Dostęp do
wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznychkonkursy
horyzontalne, Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury zgodnej z zasadą
konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty:
Z zakresu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego Szczegóły pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095834

więcej »


Zapytanie ofertowe NR 4/RPO/9.2/AOON/FAL
12.12.2017

W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0007/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych- konkursy horyzontalne, Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty: 
 

Z zakresu sprzedaży sprzętu rehabilitacyjnego

Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia dostępne pod adresem internetowym tutaj 

więcej »


Zapytanie ofertowe NR 7/RPO/9.2/AOON/FR
26.10.2017

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie indywidualnych, specjalistycznych usług doradczych dla osób niepełnosprawnych z zakresu doradztwa zawodowego, na terenie powiatu kłodzkiego. Usługi te będą świadczone na rzecz uczestników projektu pn. „Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zapytanie tutaj 

więcej »


Zapytanie ofertowe NR 6/RPO/9.2/AOON/FR
26.10.2017

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie indywidualnych, specjalistycznych usług doradczych dla osób niepełnosprawnych z zakresu prawa na terenie powiatu kłodzkiego. Usługi te będą świadczone na rzecz uczestników projektu pn. „Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zapytanie tutaj 

więcej »


Zapytanie ofertowe NR 5/RPO/9.2/AOON/FR
26.10.2017

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie indywidualnych, specjalistycznych usług doradczych dla osób niepełnosprawnych z zakresu psychologii na terenie powiatu kłodzkiego. Usługi te będą świadczone na rzecz uczestników projektu pn. „Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zapytanie tutaj 

więcej »


Zapytanie ofertowe NR 4/RPO/9.2/AOON/FR
26.10.2017

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie indywidualnych, specjalistycznych usług doradczych dla osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji na terenie powiatu kłodzkiego. Usługi te będą świadczone na rzecz uczestników projektu pn. „Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zapytanie tutaj 

więcej »


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/RPO/9.2/AOON/FR
20.10.2017

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie indywidualnych, specjalistycznych usług doradczych dla osób niepełnosprawnych z zakresu doradztwa zawodowego, na terenie powiatu kłodzkiego. Usługi te będą świadczone na rzecz uczestników projektu pn. „Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zapytanie tutaj 

UWAGA !!!! w dniu 25.10.2017 roku postępowanie unieważniono.

więcej »


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/RPO/9.2/AOON/FR
20.10.2017

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie indywidualnych, specjalistycznych usług doradczych dla osób niepełnosprawnych z zakresu prawa na terenie powiatu kłodzkiego. Usługi te będą świadczone na rzecz uczestników projektu pn. „Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  Zapytanie tutaj 

 

UWAGA !!!! w dniu 25.10.2017 roku postępowanie unieważniono.

więcej »

1 2 »