Nowa Szansa - projekt wspierąjący zatrudnianie osób uciekających przed wojną w Ukrainie - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Nowa Szansa - projekt wspierąjący zatrudnianie osób uciekających przed wojną w Ukrainie

 

Stowarzyszenie  Forum Aktywności Lokalnej w partnerstwie z Fundacją „RAZEM”, Dolnośląskimi Pracodawcami, Powiatem Kłodzkim i Powiatem Ząbkowickim realizują projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „NOWA SZANSA”.

Projekt skierowany jest do osób-imigrantów, obywateli Ukrainy, od 30 roku życia, zamieszkujących na obszarze województwa dolnośląskiego, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, tj.  osoby zdefiniowane w Ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie możliwości zatrudnienia, proces adaptacji i integracji poprzez stworzenie indywidualnych planów działań tj. pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej, zdiagnozowanie potrzeb, w tym szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego, poradnictwo zawodowe w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej oraz pośrednictwo pracy, naukę aktywnego poszukiwania pracy poprzez udział w szkoleniu z zakresu poszukiwania i zasad pracy w Polsce oraz pracy w zespole międzykulturowym, naukę języka polskiego poprzez udział w szkoleniu z tego zakresu, nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże zawodowe, stworzenie miejsc pracy poprzez wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz prace interwencyjne.

Projekt jest realizowany w ramach działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Okres realizacji projektu 01.11.2022 r. – 31.10.2023 r.

 

Zapraszamy na dedykowaną dla projektu stronę internetową: KLIKNIJ TUTAJ  https://dopfal.wixsite.com/ukraina