Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego”

Zapytanie ofertowe NR 1/RPO/9.2/12/2018/AOON/KZ
12.12.2018

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym którego przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu hotelarskich usług noclegowych wraz ze śniadaniem, przygotowanie i zapewnienie posiłków w formie obiadu i kolacji, przygotowanie i zapewnienie przerwy kawowej oraz wynajmu sali szkoleniowej na potrzeby szkolenia w ramach projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0014/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 . SIWZ tutaj

 

Ogłoszenie wyniku postępowania z dnia 20.12.2018
 
Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania mającego na celu wybór wykonawcy z
zakresu hotelarskich usług noclegowych wraz ze śniadaniem, przygotowania i zapewnienia
posiłków w formie obiadu i kolacji, przygotowania i zapewnienia przerwy kawowej oraz
wynajmu sali szkoleniowej wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy: Austeria Krokus
Spółdzielnia Socjalna Rzeczka 31, 58-320 Walim, 19.12.2018 godzina , cena oferty: 137 826,
00 zł brutto.
 

« powrót