Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego”

Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/9.2/01/2019/AOON/KZ
02.01.2019

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w zakresie przewozu Uczestniczek i Uczestników na miejsce szkoleń, na trasie z Ząbkowic Śląskich, przez Kłodzko, Dzikowiec w gminie Nowa Ruda do Rzeczki w gminie Walim oraz z powrotem, po zakończonym szkoleniu – z Rzeczki do Ząbkowic Śląskich, przez Dzikowiec i Kłodzko, w ramach projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0014/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 . SIWZ tutaj 

 

Ogłoszenie wyniku postępowania z dnia 11.01.2019

Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania mające na celu wybór wykonawcy na

przewóz Uczestniczek i Uczestników projektu na miejsce szkolenia i z powrotem, wybrano

najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSPORT

Ryszard Matyasik, ul. Malczewskiego D/3/7 57-300 Kłodzko, cena oferty 518,40 brutto

« powrót