Wygrana na starcie - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Wygrana na starcie

Strona projektu
25.06.2019

 

 

Uprzejmie informujemy, iż z dniam 1 lipca 2019 roku przedsiębiorstwo społeczne Inkubator Pomysłów non profit oraz Forum Aktywności Lokalnej  uruchomiło projekt współfinansowany z funduszy unijnych Działanie 9.1  – Aktywna integracja  realizowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. Wygrana na starcie. Wszelkie informacje na temat projektu oraz aktualnośći związane z jego realizacją znajdują się na dedykowanej stronie projektu TUTAJ  Zapraszamy do współpracy

więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/RPO/9.1.1/WNS
24.05.2021


24.05.2021r.

 

Zapraszam do złożenia oferty: 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 4 Uczestników /Uczestniczek Projektu Wygrana na starcie nr: RPDS.09.01.01-02-0045/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

termin składania ofert 02.06.2021

szczegóły:

więcej »


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPO/9.1.1/WNS
24.05.2021


24.05.2021r

 
Zaproszenie do złożenia oferty:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych rozmów kwalifikacyjno-rekrutacyjnych dla 4 Uczestników /Uczestniczek Projektu „Wygrana na starcie” nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0045/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert - 02.06.2021
szczegóły:

 

więcej »


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPO/9.1.1/WNS
24.05.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPO/9.1.1/WNS
24.05.2021r.

 

Zapraszamy do złożenia oferty: 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego dla 4 Uczestników /Uczestniczek Projektu Wygrana na starcie nr: RPDS.09.01.01-02-0045/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

termin składania ofert 02.06.2021r

szczegóły:

 
 

więcej »


ZAPYTANIE OFERTOWE 3/RPO/9.1.1/WNS
17.07.2019

Zaproszenie do złożenia oferty: 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych dla 35 Uczestników /Uczestniczek Projektu Wygrana na starcie” nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0045/18-00
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 roku życia, w tym również do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego obszar powiatów Wałbrzycha, wałbrzyskiego ziemskiego, świdnickiego w okresie od 01.07.2019 do 30.06. 2021 roku 

 

Szczegóły tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195556

 

Informujemy, iż w ramach przedmiotowego zapytania wyłoniono wykonawcę. Szczegóły na:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195556

więcej »


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/9.1.1/WNS
17.07.2019

 
Zaproszenie do złożenia oferty:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 35 Uczestników /Uczestniczek Projektu „Wygrana na starcie” nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0045/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 roku życia, w tym również do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego obszar powiatów Wałbrzycha, wałbrzyskiego ziemskiego, świdnickiego w okresie od 01.07.2019 do 30.06. 2021 roku . Celem konsultacji psychologicznych jest zidentyfikowanie indywidualnych problemów leżących u podłoża trudnej sytuacji uczestników zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktualizacja ścieżki reintegracji uczestników.
 

Informujemy, iż w ramach przedmiotowego zapytania wyłoniono wykonawcę. Szczegóły na:

 
 

 

więcej »


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.1.1/WNS
17.07.2019

Zapraszamt do złożenia oferty: 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego dla 35 Uczestników /Uczestniczek Projektu Wygrana na starcie nr: RPDS.09.01.01-02-0045/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 roku życia, w tym również do osób z niepełno sprawnościami zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego obszar powiatów Wałbrzycha, wałbrzyskiego ziemskiego, świdnickiego, w okresie od 01.07.2019 do 30.06. 2021 roku Indywidualne poradnictwo prawne w formie konsultacji z Doradcą prawnym posłuży jako kluczowa pomoc w zakresie uregulowań prawnych i dostępnych możliwości wsparcia dotyczących osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełno sprawnościami W wyniku prowadzonego doradztwa Uczestnicy/Uczestniczki Projektu mają nabyć nabędą wiedzę i świadomość przysługujących im praw i możliwości oraz dostępu do specjalistów mogących im pomóc w problemach prawnych determinujących ich wykluczenie.

 

Szczegóły tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195494

 

Informujemy, iż w ramach przedmiotowego zapytania wyłoniono wykonawcę. Szczegóły na:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195494

więcej »


Rozeznanie cenowe nr 1/RPO/9.1.1/WNS
26.06.2019

W związku z realizacją projektu pn. WYGRANA NA STARCIE  ”    współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego  Województwa  Dolnośląskiego  na  lata  2014-2020  w  ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja – konkursy horyzontalne, Forum Aktywności Lokalnej   w ramach procedury  określonej w Wytycznych w zakresie   kwalifikowalności   wydatków   w   ramach   Europejskiego   Funduszu   Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

1.  Wynajem sal  doradczych  dla  potrzeb  świadczenia  indywidualnego  doradztwa psychologicznego, prawnego oraz prowadzenia rozmów rekrutacyjnych.

 

Szczegóły tutaj 

 

więcej »