Projekt: Szansa na wyciągnięcie ręki - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Projekt: Szansa na wyciągnięcie ręki

5.03.2020

W związaku z realizacją projektu pn. Szansa na wyciągniecie ręki zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.1.1/SMWR

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla  4 uczestników/uczestniczek projektu

Szczegółowa treść zapytania pod adresem internetowym: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1236908

5.03.2020

W związku z realizacją projektu pn. Szansa na wyciągniecie ręki zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/9.1.1/SMWR

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych dla 4 Uczestników /Uczestniczek Projektu

Szczegółowa treść zapytania pod adresem internetowym: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1236921

 

11.03.2020

W związku z realizacją projektu pn. Szansa na wyciągniecie ręki zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/9.1.1/SMWR

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Indywidualnego Poradnictwa Prawnego dla  uczestników/uczestniczek  projektu 

Szczegółowa treść zapytania pod adresem internetowym: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238171

 

13.03.2020

W związku z realizacją projektu pn. Szansa na wyciągniecie ręki zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPO/9.1.1/SMWR

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Indywidualnego Poradnictwa Prawnego dla  uczestników/uczestniczek  projektu 

Szczegółowa treść zapytania pod adresem internetowym: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238647

 

13.03.2020

W związku z realizacją projektu pn. Szansa na wyciągniecie ręki zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPO/9.1.1/SMWR

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników/uczestniczek  projektu

Szczegółowa treść zapytania pod adresem internetowym: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238656

 

13.03.2020

W związku z realizacją projektu pn. Szansa na wyciągniecie ręki zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/RPO/9.1.1/SMWR

Przedmiotem zamówienia świadczenie usług doradztwa psychologicznego w formie rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych  dla uczestników/uczestniczek  projektu

Szczegółowa treść zapytania pod adresem internetowym: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238697

 

26.03.2020

ROZEZNANIE CENOWE NR 1/RPO/9.1.1/SNWR

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach rozeznania cenowego  na wynajem sal dla potrzeb doradztwa 

Szczegóły zapytania zawarte są TUTAJ 

25.06.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/RPO/9.1.1/SMWR

Pełne zapytanie tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250057

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego dla 10 Uczestników /Uczestniczek Projektu „Szansa na wyciągnięcie ręki” RPDS.09.01.01-02-0018/19-00
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

25.06.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/RPO/9.1.1/SMWR

Pełne zapytanie tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250058

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 10 Uczestników /Uczestniczek Projektu „Szansa na wyciągnięcie ręki” RPDS.09.01.01-02-0018/19-00
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

25.06.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/RPO/9.1.1/SMWR

Pełne zapytanie tutaj:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250059

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa psychologicznego w formie rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych dla uczestników/uczestniczek projektu

 

9.07.2020

Zaproszenie do składania ofert  NR 9a/RPO/9.1.1/SMWR

 

W związku z realizacją projektu pn. „Szansa na wyciągnięcie ręki” RPDS.09.01.01-02-0018/19-00

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja – konkursy horyzontalne, Forum Aktywności Lokalnej  w ramach procedury  zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

  1. Świadczenie usług doradztwa psychologicznego w formie rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych  dla uczestników/uczestniczek  projektu;

 

Zaproszenie do pobrania tutaj 

 

9.07.2020

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 7a/RPO/9.1.1/SMWR

 

W związku z realizacją projektu pn. „Szansa na wyciągnięcie ręki” RPDS.09.01.01-02-0018/19-00współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja – konkursy horyzontalne, Forum Aktywności Lokalnej  w ramach procedury  zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

  1. Indywidualnego Poradnictwa Prawnego dla uczestników/uczestniczek  projektu;

Zaproszenie do pobrania tutaj 

10.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/RPO/9.1.1/SMWR

Pełne zapytanie tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253561

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 10 Uczestników /Uczestniczek Projektu „Szansa na wyciągnięcie ręki” RPDS.09.01.01-02-0018/19-00
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

09.04.2021

Zapytanie ofertowe nr 11/RPO/9.1.1/SZNWR

W związku z realizacją projektu pn. SZANSA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa psychologicznego w formie rozmów kwalifikacyjno-rekrutacyjnych dla Uczestniczek i Uczestników projektu.

Z treścią zapytania ofertowego można zapoznać się tutaj:

 
 
09.04.2021

Zapytanie ofertowe nr 12/RPO/9.1.1/SZNWR

W związku z realizacją projektu pn. SZANSA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologa w formie konsultacji psychologicznych w ramach wsparcia społecznego dla Uczestniczek i Uczestników projektu.

Z treścią zapytania ofertowego można zapoznać się tutaj:

 
 
09.04.2021

Zapytanie ofertowe nr 13/RPO/9.1.1/SZNWR

W związku z realizacją projektu pn. SZANSA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach wsparcia społecznego dla Uczestniczek i Uczestników projektu.

Z treścią zapytania ofertowego można zapoznać się tutaj:

 
 
 
02.08.2021

Zapytanie ofertowe nr 14/RPO/9.1.1/SZNWR

W związku z realizacją projektu pn. SZANSA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa psychologicznego w formie rozmów kwalifikacyjno-rekrutacyjnych dla Uczestniczek i Uczestników projektu.

Z treścią zapytania ofertowego można zapoznać się tutaj:

 
 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/62194

 

02.08.2021

Zapytanie ofertowe nr 15/RPO/9.1.1/SZNWR

W związku z realizacją projektu pn. SZANSA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologa w formie konsultacji psychologicznych w ramach wsparcia społecznego dla Uczestniczek i Uczestników projektu.

Z treścią zapytania ofertowego można zapoznać się tutaj:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/62198

 
 
 
02.08.2021

Zapytanie ofertowe nr 16/RPO/9.1.1/SZNWR

W związku z realizacją projektu pn. SZANSA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach wsparcia społecznego dla Uczestniczek i Uczestników projektu.

Z treścią zapytania ofertowego można zapoznać się tutaj:

 
 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/62203