Projekt PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Projekt PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO

Witamy na stronie projektu
01.04.2016

 

 

 

Szczegóły na temat działań projektowych mozna znaleźć na stronie: www.dowes.pl Kliknij tutaj

30.04.2019 r.
HARMONOGRAM MAJ 2019 ROK

1.Realizowanie działań animacyjnych w ramach obowiązków etatowych prowadzonych w trybie ciągłym  indywidualnie i grupowo.
2.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
•doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo.
•doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
•doradca biznesowy – Rafał Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
3.Realizacja usług edukacyjnych.
3.1.Terminy realizacji usługi edukacyjnej grupowej będą przekazywane na bieżąco:
3.2.Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w miejscach i  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
 

29.03.2019 r.
HARMONOGRAM KWIECIEŃ 2019 ROK

1.Realizowanie działań animacyjnych w ramach obowiązków etatowych prowadzonych w trybie ciągłym  indywidualnie i grupowo.
2.Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
•doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo.
•doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
•doradca biznesowy – Rafał Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
4.Realizacja usług edukacyjnych.
4.1.Terminy realizacji usługi edukacyjnej grupowej będą przekazywane na bieżąco:
4.2.Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w miejscach i  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
 

28.02.2019 r.
HARMONOGRAM MARZEC 2019 ROK

1.Realizowanie działań animacyjnych w ramach obowiązków etatowych prowadzonych w trybie ciągłym  indywidualnie i grupowo.
2.Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
•doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo.
•doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
•doradca biznesowy – Rafał Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
4.Realizacja usług edukacyjnych.
4.1.Terminy realizacji usługi edukacyjnej grupowej będą przekazywane na bieżąco:
4.2.Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w miejscach i godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.

31.01.2019 r.
HARMONOGRAM LUTY 2019 ROK

1.Realizowanie działań animacyjnych w ramach obowiązków etatowych prowadzonych w trybie ciągłym  indywidualnie i grupowo.
2.Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
•doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo.
•doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
•doradca biznesowy – Rafał Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
•doradca specjalistyczny – Rafał Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
4.Realizacja usług edukacyjnych.
4.1.Terminy realizacji usługi edukacyjnej grupowej będą przekazywane na bieżąco:
4.2.Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w miejscach i  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
 

31.12.2018 r.
HARMONOGRAM STYCZEŃ 2019 ROK
1.Realizowanie działań animacyjnych w ramach obowiązków etatowych prowadzonych w trybie ciągłym  indywidualnie i grupowo.
2.Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
•doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo.
•doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
•doradca biznesowy – Rafał Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
4.Realizacja usług edukacyjnych.
4.1.Terminy realizacji usługi edukacyjnej grupowej będą przekazywane na bieżąco:
4.2.Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w miejscach i  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.

30.11.2018 r.
HARMONOGRAM GRUDZIEŃ 2018 ROK

1.Realizowanie działań animacyjnych w ramach obowiązków etatowych prowadzonych w trybie ciągłym  indywidualnie i grupowo.
2.Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
•doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo.
•doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
•doradca biznesowy – Rafał Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
4.Realizacja usług edukacyjnych.
4.1.Terminy realizacji usługi edukacyjnej grupowej będą przekazywane na bieżąco:
4.2.Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w miejscach i  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
 

31.10.2018 r.
HARMONOGRAM LISTOPAD 2018 ROK

1.Realizowanie działań animacyjnych w ramach obowiązków etatowych prowadzonych w trybie ciągłym  indywidualnie i grupowo.
2.Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
•doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo.
•doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
•doradca biznesowy – Rafał Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
4.Realizacja usług edukacyjnych.
4.1.Terminy realizacji usługi edukacyjnej grupowej będą przekazywane na bieżąco:
4.2.Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w miejscach i godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.

19.10.2018 r.
LISTA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH DO PRZYZNANIA PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO”
W związku z zakończoną ocena wniosków o przedłuzone wsparcie pomostowe w ramach projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15, poniżej zamieszczamy listę wniosków rekomendowanych do uzuskania wsaprcia pomostowego przedłuzonego.
Lista Podmiotów rekomendowanych do otrzymania przedłuzonego wsparcia pomostowego POBIERZ

27.09.2018 r.
LISTA RANKIGOWA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJE)

W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego ” poniżej prezentujemy listy rangingowe po ocenach Komisji Oceny Biznesplanu, osób ubiegajacych się o wsparcie finansowe (dotacje).
Lista rankingowa osób ubiegajacyc sie o wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w nowo tworzonym Przedsiębiorstwie Społecznym / Podmiocie Ekonomii Społecznej POBIERZ

20.09.2018 r.
WYNIKI OCENY KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) PROJEKTU "PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO"

W związku z zakończoniem działań związanych z pracą komisji rekrutacyjnej do projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 poniżej zamieszczamy listy rankingowe osób fizycznych zakwalifkowanych do udziału w w/w projekcie na ścieżce wsparcia finansowego (dotacji).
Lista rankingowa osób ubiegajacyc sie o wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w nowo tworzonym Przedsiębiorstwie Społecznym / Podmiocie Ekonomii Społecznej POBIERZ

19.09.2018 r.
LISTA RANKIGOWA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJE)

W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego ” poniżej prezentujemy listy rangingowe po ocenach Komisji Oceny Biznesplanu, osób ubiegajacych się o wsparcie finansowe (dotacje).
Lista rankingowa osób ubiegajacyc sie o wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w nowo tworzonym Przedsiębiorstwie Społecznym / Podmiocie Ekonomii Społecznej POBIERZ

17.09.2018 r.
WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) PROJEKTU "PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO" ZŁOZONYCH DO DNIA 16 WRZEŚNIA BR.
W związku z zakończoną ocena formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 złozonych do dnia 16 września br., poniżej zamieszczamy listy rankingowe.
Lista rankingowa osób zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w nowym Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ

31.08.2018 r.
HARMONOGRAM WRZESIEŃ 2018 ROK

1.Realizowanie działań animacyjnych w ramach obowiązków etatowych prowadzonych w trybie ciągłym  indywidualnie i grupowo.
2.Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
•doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo.
•doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
•doradca biznesowy – Rafał Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
4.Realizacja usług edukacyjnych.
4.1.Terminy realizacji usługi edukacyjnej grupowej będą przekazywane na bieżąco:
4.2.Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w miejscach i  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.

22.08.2018 r.
WYNIKI OCENY KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) PROJEKTU "PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO"

W związku z zakończoniem działań związanych z pracą komisji rekrutacyjnej do projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 poniżej zamieszczamy listy rankingowe osób fizycznych zakwalifkowanych do udziału w w/w projekcie na ścieżce wsparcia finansowego (dotacji).
Lista rankingowa osób ubiegajacyc sie o wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w nowo tworzonym Przedsiębiorstwie Społecznym / Podmiocie Ekonomii Społecznej POBIERZ

20.08.2018 r.
WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) PROJEKTU "PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO" ZŁOZONYCH DO DNIA 19 SIERPNIA BR.
W związku z zakończoną ocena formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 złozonych do dnia 19 sierpnia br., poniżej zamieszczamy listy rankingowe.
Lista rankingowa osób zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w nowym Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ

31.07.2018 r.
HARMONOGRAM SIERPIEŃ 2018 ROK

1.Realizowanie działań animacyjnych w ramach obowiązków etatowych prowadzonych w trybie ciągłym  indywidualnie i grupowo.
2.Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
•doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo.
•doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
•doradca biznesowy – Rafał Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
4.Realizacja usług edukacyjnych.
4.1.Terminy realizacji usługi edukacyjnej grupowej będą przekazywane na bieżąco:
4.2.Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w miejscach i  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
AKTUALIZACJA Z DNIA 22.08.2018 ROKU.
Szkolenie dla osób fizycznych chcących uzyskać wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w nowo tworzonym PS/PES w dniach: 23-25.08.2018r. Miejsce szkolenia: ul. Ludowa 1 c, Prowadzący: R. Czocher Harmonogram szkolenia do pobrania TUTAJ

02.07.2018 r.
LISTA RANKIGOWA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJE)

W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego ” poniżej prezentujemy listy rangingowe po ocenach Komisji Oceny Biznesplanu, osób ubiegajacych się o wsparcie finansowe (dotacje).
Lista rankingowa osób ubiegajacyc sie o wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w nowo tworzonym Przedsiębiorstwie Społecznym / Podmiocie Ekonomii Społecznej POBIERZ

27.06.2018 r.
LISTA RANKIGOWA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJE)

W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego ” poniżej prezentujemy listy rangingowe po ocenach Komisji Oceny Biznesplanu, osób ubiegajacych się o wsparcie finansowe (dotacje).
Lista rankingowa osób ubiegajacyc sie o wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w nowo tworzonym Przedsiębiorstwie Społecznym / Podmiocie Ekonomii Społecznej POBIERZ

12.06.2018 r.
WYNIKI OCENY KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) PROJEKTU "PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO"

W związku z zakończoniem działań związanych z pracą komisji rekrutacyjnej do projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 poniżej zamieszczamy listy rankingowe osób fizycznych zakwalifkowanych do udziału w w/w projekcie na ścieżce wsparcia finansowego (dotacji).
Lista rankingowa osób ubiegajacyc sie o wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w nowo tworzonym Przedsiębiorstwie Społecznym / Podmiocie Ekonomii Społecznej POBIERZ

11.06.2018 r.
WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) PROJEKTU "PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO" ZŁOZONYCH DO DNIA 10 CZERWCA BR.
W związku z zakończoną ocena formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 złozonych do dnia 10 czerwca br., poniżej zamieszczamy listy rankingowe.
Lista rankingowa osób zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w nowym Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ

07.06.2018 r.
WZNOWIENIE NABORU REKRUTACYJNEGO ORAZ NABORU NA WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJE)

W związku z wyrażeniem zgody przez Instytucję Pośrednicząca, wydłużenie okresu naborów wniosków rekrutacyjnych i wniosków o wsparcie finanaowe, informujemy o rozpoczęciu przyjmowania wniosków rekrutacyjnych oraz o wsaprcie finansowe dla nowo tworzonych jak i istniejacych Przedsiębiorstwa Społecznych lub Podmiotów Ekonomii Społecznej pod warunkiem przekształcenia się ich w Przedsiebiorstwo Społeczne.

01.06.2018 r.
WYNIKI OCENY KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) PROJEKTU "PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO"
W związku z zakończoniem działań związanych z pracą komisji rekrutacyjnej do projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 poniżej zamieszczamy listy rankingowe osób fizycznych zakwalifkowanych do udziału w w/w projekcie na ścieżce wsparcia finansowego (dotacji).
Lista rankingowa osób ubiegajacyc sie o wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w nowo tworzonym Przedsiębiorstwie Społecznym / Podmiocie Ekonomii Społecznej POBIERZ

30.05.2018 r.
HARMONOGRAM CZERWIEC 2018 ROK
1.Realizowanie działań animacyjnych w ramach obowiązków etatowych prowadzonych w trybie ciągłym  indywidualnie i grupowo.
2.Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
•doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo.
•doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
•doradca biznesowy – Rafał Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
4.Realizacja usług edukacyjnych.
4.1.Terminy realizacji usługi edukacyjnej grupowej będą przekazywane na bieżąco:
4.2.Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w miejscach i godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
AKTUALIZACJA Z DNIA 13.06.2018 ROKU.
Szkolenie dla osób fizycznych chcących uzyskać wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w nowo tworzonym PS/PES w dniach: 13-15.06.2018r. Miejsce szkolenia: ul. Ludowa 1 c, Prowadzący: R. Czocher Harmonogram szkolenia do pobrania TUTAJ

30.05.2018 r.
LISTA RANKIGOWA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJE)

W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego ” poniżej prezentujemy listy rangingowe po ocenach Komisji Oceny Biznesplanu, osób ubiegajacych się o wsparcie finansowe (dotacje).
Lista rankingowa osób ubiegajacyc sie o wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym / Podmiocie Ekonomii Społecznej POBIERZ

28.05.2018 r.
WYNIKI OCENY KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) PROJEKTU "PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO"

W związku z zakończoniem działań związanych z pracą komisji rekrutacyjnej do projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 poniżej zamieszczamy listy rankingowe podmiotów oraz osób fizycznych zakwalifkowanych do udziału w w/w projekcie na ścieżce wsparcia finansowego (dotacji).
Lista rankingowa osób ubiegajacyc sie o wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w nowo tworzonym Przedsiębiorstwie Społecznym / Podmiocie Ekonomii Społecznej POBIERZ

28.05.2018 r.
WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) PROJEKTU "PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO" ZŁOZONYCH DO DNIA 27 MAJA BR.
W związku z zakończoną ocena formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 złozonych do dnia 27 maja br., poniżej zamieszczamy listy rankingowe.
Lista rankingowa osób zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w nowym Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ
Lista rankingowa Podmiotów wraz z osobami fizycznymi zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w nowym Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ
 

17.05.2018 r.
WYNIKI OCENY KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) PROJEKTU "PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO"

W związku z zakończoniem działań związanych z pracą komisji rekrutacyjnej do projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 poniżej zamieszczamy listy rankingowe podmiotów oraz osób fizycznych zakwalifkowanych do udziału w w/w projekcie na ścieżce wsparcia finansowego (dotacji).
Lista rankingowa osób ubiegajacyc sie o wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w nowo tworzonym Przedsiębiorstwie Społecznym / Podmiocie Ekonomii Społecznej POBIERZ

16.05.2018 r.
WYNIKI OCENY KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) PROJEKTU "PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO"

W związku z zakończoniem działań związanych z pracą komisji rekrutacyjnej do projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 poniżej zamieszczamy listy rankingowe podmiotów oraz osób fizycznych zakwalifkowanych do udziału w w/w projekcie na ścieżce wsparcia finansowego (dotacji).
Lista rankingowa osób ubiegajacyc sie o wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym / Podmiocie Ekonomii Społecznej POBIERZ

14.05.2018 r.
LISTA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH DO PRZYZNANIA PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO”
W związku z zakończoną ocena wniosków o przedłuzone wsparcie pomostowe w ramach projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15, poniżej zamieszczamy listę wniosków rekomendowanych do uzuskania wsaprcia pomostowego przedłuzonego.
Lista Podmiotów rekomendowanych do otrzymania przedłuzonego wsparcia pomostowego POBIERZ

14.05.2018 r.
WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) PROJEKTU "PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO" ZŁOZONYCH DO DNIA 13 MAJA BR.
W związku z zakończoną ocena formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 złozonych do dnia 13 maja br., poniżej zamieszczamy listy rankingowe.
Lista rankingowa Podmiotów wraz z osobami fizycznymi zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ
Lista rankingowa Podmiotów wraz z osobami fizycznymi zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w nowym Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ

07.05.2018 r.
LISTA RANKIGOWA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJE)

W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego ” poniżej prezentujemy listy rangingowe po ocenach Komisji Oceny Biznesplanu, osób ubiegajacych się o wsparcie finansowe (dotacje).
Lista rankingowa osób ubiegajacyc sie o wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym / Podmiocie Ekonomii Społecznej POBIERZ

30.04.2018 r.
HARMONOGRAM MAJ 2018 ROK
1.Realizowanie działań animacyjnych w ramach obowiązków etatowych prowadzonych w trybie ciągłym  indywidualnie i grupowo.
2.Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
•doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo.
•doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
•doradca biznesowy – Rafał Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
4.Realizacja usług edukacyjnych.
4.1.Terminy realizacji usługi edukacyjnej grupowej będą przekazywane na bieżąco:
4.2.Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w miejscach i  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów
AKTUALIZACJA Z DNIA 18.05.2018 ROKU.
Szkolenie dla przedstawicieli PS/PES oraz osób fizycznych chcących uzyskać wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w istniejącym PS/PES w dniach: 18 i 19.05.2018r. Miejsce szkolenia: ul. Ludowa 1 c, Prowadzący: A. Czocher
Tematyka szkoleń:
- Przybliżenie kwestii formalno-prawnych z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowania Przedsiębiorstwa Społecznego lub Podmiotu Ekonomii Społecznej przekształcającego się w Przedsiębiorstwo Społeczne (m.in.: zagadnienia prawno-księgowe, zarządzanie podmiotem i jego rozwój, rola promocji w funkcjonowaniu podmiotu) – 5 godzin.
- Przygotowanie do skonstruowania i napisania biznesplanu planowanej działalności gospodarczej – 9 godzin.

19.04.2018 r.
WYNIKI OCENY KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) PROJEKTU "PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO"

W związku z zakończoniem działań związanych z pracą komisji rekrutacyjnej do projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 poniżej zamieszczamy listy rankingowe podmiotów oraz osób fizycznych zakwalifkowanych do udziału w w/w projekcie na ścieżce wsparcia finansowego (dotacji).
Lista rankingowa osób ubiegajacyc sie o wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym / Podmiocie Ekonomii Społecznej POBIERZ

16.04.2018 r.
WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) PROJEKTU "PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO" ZŁOZONYCH DO DNIA 15 KWIETNIA BR.
W związku z zakończoną ocena formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 złozonych do dnia 15 kwietnia br., poniżej zamieszczamy listy rankingowe.
Lista rankingowa Podmiotów wraz z osobami fizycznymi zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ

12.04.2018 r.
WYDŁUŻENIE NABORU REKRUTACYJNEGO

W związku ze zbliżającym się końcem naboru rekrutacyjnego na ścieżkę wsparcia finansowego oraz związanego z ubieganiem sie o wsaprcie finansowe (dotacje), informujemy iż wydłużamy okres trwania obu naborów do 31 maja 2018 zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji jak i Regulaminu uczestnictwa i udzielania wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego w ramach ścieżki wsparcia finansowego.

10.04.2018 r.
LISTA RANKIGOWA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJE)

W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego ” poniżej prezentujemy listy rangingowe po ocenach Komisji Oceny Biznesplanu, osób ubiegajacych się o wsparcie finansowe (dotacje).
Lista rankingowa osób ubiegajacyc sie o wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w nowo tworzonym Przedsiębiorstwie Społecznym / Podmiocie Ekonomii Społecznej POBIERZ

30.03.2018 r.
HARMONOGRAM KWIECIEŃ 2018 ROK

1.Realizowanie działań animacyjnych w ramach obowiązków etatowych prowadzonych w trybie ciągłym  indywidualnie i grupowo.
2.Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
•doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo.
•doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
•doradca biznesowy – Rafał Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
4.Realizacja usług edukacyjnych.
4.1.Terminy realizacji usługi edukacyjnej grupowej będą przekazywane na bieżąco:
4.2.Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w miejscach i  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów
AKTUALIZACJA Z DNIA 20.04.2018 ROKU.
Szkolenie dla przedstawicieli PS/PES oraz osób fizycznych chcących uzyskać wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w istniejącym PS/PES w dniach: 20 i 21.04.2018r.
Tematyka szkoleń:
- Przybliżenie kwestii formalno-prawnych z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowania Przedsiębiorstwa Społecznego lub Podmiotu Ekonomii Społecznej przekształcającego się w Przedsiębiorstwo Społeczne (m.in.: zagadnienia prawno-księgowe, zarządzanie podmiotem i jego rozwój, rola promocji w funkcjonowaniu podmiotu) – 5 godzin.
- Przygotowanie do skonstruowania i napisania biznesplanu planowanej działalności gospodarczej – 9 godzin.
- Harmonogram szkoleń.

16.03.2018 r.
WYDŁUŻENIE NABORU REKRUTACYJNEGO

W związku ze zbliżającym się końcem naboru rekrutacyjnego na ścieżkę wsparcia finansowego informujemy, iż wydłużamy okres
rekrutacji do 30 kwietnia 2018 zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji do projektu pn. "Program wsparcia sektoraekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" na ścieżki wsparcia finansowego (dotacje) - paragraf 4 punkt 5.
 

05.03.2018 r.
LISTA RANKIGOWA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJE)

W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego ” poniżej prezentujemy listy rangingowe po ocenach Komisji Oceny Biznesplanu, osób ubiegajacych się o wsparcie finansowe (dotacje).
Lista rankingowa osób ubiegajacyc sie o wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym / Podmiocie Ekonomii Społecznej POBIERZ
Lista rankingowa osób ubiegajacyc sie o wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w nowo tworzonym Przedsiębiorstwie Społecznym / Podmiocie Ekonomii Społecznej POBIERZ
 

27.02.2018 r.
HARMONOGRAM MARZEC 2018 ROK
1.Realizowanie działań animacyjnych w ramach obowiązków etatowych prowadzonych w trybie ciągłym  indywidualnie i grupowo.
2.Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
•doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo.
•doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
•doradca biznesowy – Rafał Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
4.Realizacja usług edukacyjnych.
4.1.Terminy realizacji usługi edukacyjnej grupowej będą przekazywane na bieżąco:
4.2.Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w miejscach i godzinach dostosowanych do potrzeb klientów

13.02.2018 r.
LISTA RANKIGOWA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJE)

W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego ” poniżej prezentujemy listy rangingowe po ocenach Komisji Oceny Biznesplanu, osób ubiegajacych się o wsparcie finansowe (dotacje).
Lista rankingowa osób ubiegajacyc sie o wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym / Podmiocie Ekonomii Społecznej POBIERZ

31.01.2019 R.
HARMONOGRAM LUTY 2018 ROK

1.Realizowanie działań animacyjnych w ramach obowiązków etatowych prowadzonych w trybie ciągłym  indywidualnie i grupowo.
2.Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
•doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
•doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
•doradca biznesowy – Wojciech Pietruszka, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
4.Realizacja usług edukacyjnych.
4.1.Planowany termin realizacji usługi edukacyjnej grupowej:
•01.02.2018R. - spotkanie edukacji ogólnej dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem w sektorze ekonomii społecznej miejsce Powiatowy Urząd Pracy, ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych, godz. 08:30, Arkadiusz Czocher.
•01.02.2018 r. - spotkanie edukacji biznesowej dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem w sektorze ekonomii społecznej, miejsce Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych,  godz. 09:00, Wojciech Pietruszka.
4.2.Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w miejscach i  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów
5.Wsparcie szkoleniowe dla osób fizycznych mających uzyskać wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w nowo tworzonym PS/PES. Tematyka szkoleń:
-Kwestie formalno – prawne związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności ekonomicznej i funkcjonowaniem Przedsiębiorstwa Społecznego lub Podmiotu Ekonomii Społecznej przekształcającego się w Przedsiębiorstwo  Społeczne – 12 godzin.
-Przygotowanie do skonstruowania i napisania biznesplanu planowanej działalności gospodarczej – 9 godzin.
W załączniku szczegółowy harmonogram szkoleń.
ZAŁĄCZNIK

AKTUALIZACJA Z DNIA 02.05.2018 ROKU:
1.Planowany termin realizacji usługi edukacyjnej grupowej:
·05.02.2018 r., Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich, godz. 11:00, Arkadiusz Czocher.

31.01.2018 r.
WYNIKI OCENY KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) PROJEKTU "PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO"

W związku z zakończoniem działań związanych z pracą komisji rekrutacyjnej do projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 poniżej zamieszczamy listy rankingowe podmiotów oraz osób fizycznych zakwalifkowanych do udziału w w/w projekcie na ścieżce wsparcia finansowego (dotacji).
Lista rankingowa Podmiotów wraz z osobami fizycznymi zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ
Lista rankingowa osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w nowo tworzonym Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ

29.01.2018 r.
WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) PROJEKTU "PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO" ZŁOZONYCH DO DNIA 28 STYCZNIA BR.
W związku z zakończoną ocena formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 złozonych do dnia 28 stycznia br., poniżej zamieszczamy listy rankingowe.
Lista rankingowa osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w nowo tworzonym Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ
Lista rankingowa Podmiotów wraz z osobami fizycznymi zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ

08.01.2018 r.
WYNIKI OCENY KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) PROJEKTU "PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO"

W związku z zakończoniem działań związanych z pracą komisji rekrutacyjnej do projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 poniżej zamieszczamy listy rankingowe podmiotów oraz osób fizycznych zakwalifkowanych do udziału w w/w projekcie na ścieżce wsparcia finansowego (dotacji).
Lista rankingowa Podmiotów wraz z osobami fizycznymi zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ

02.01.2018 r.
WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) PROJEKTU "PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO" ZŁOZONYCH DO DNIA 26 LISTOPADA BR.

W związku z zakończoną ocena formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 złozonych do dnia 31 grudnia br., poniżej zamieszczamy listy rankingowe.
Lista rankigowa kandydatów/grup założycielskich zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w nowo powstajacych Przedsiebiorstwach Społecznych POBIERZ

29.12.2017 r.
HARMONOGRAM STYCZEŃ 2019

1.Realizowanie działań animacyjnych w ramach obowiązków etatowych prowadzonych w trybie ciągłym  indywidualnie i grupowo.
2.Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
·doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
·doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
·doradca biznesowy – Wojciech Pietruszka, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.4.Realizacja usług edukacyjnych.
4.1.Planowany termin realizacji usługi edukacyjnej grupowej:

  • 02.01.2018R. - spotkanie edukacji ogólnej dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem w sektorze ekonomii społecznej miejsce PWSZ im A. Silesiusa, ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, godz. 10:00, Arkadiusz Czocher.
  • 02.01.2018 r. - spotkanie edukacji biznesowej dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem w sektorze ekonomii społecznej, miejsce Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych,  godz. 10:00, Wojciech Pietruszka.

4.2. Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w miejscach i godzinach dostosowanych do potrzeb klientów

18.12.2017 r.
LISTA RANKIGOWA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJE)

W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego ” poniżej prezentujemy listy rangingowe po ocenach Komisji Oceny Biznesplanu w dniach 15 i 16 grudnia br., osób ubiegajacych się o wsparcie finansowe (dotacje).
Lista rankingowa osób ubiegajacyc sie o wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym / Podmiocie Ekonomii Społecznej POBIERZ

15.12.2017 r.
LISTA RANKIGOWA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJE)

W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego ” poniżej prezentujemy listy rangingowe po ocenach Komisji Oceny Biznesplanu, osób ubiegajacych się o wsparcie finansowe (dotacje).
Lista rankingowa osób ubiegajacyc sie o wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym / Podmiocie Ekonomii Społecznej POBIERZ

11.12.2017 r.
LISTA RANKIGOWA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJE)

W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego ” poniżej prezentujemy listy rankngowe po ocenach Komisji Oceny Biznesplanu, osób ubiegajacych się o wsparcie finansowe (dotacje).
Lista rankingowa osób ubiegajacyc sie o wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym / Podmiocie Ekonomii Społecznej POBIERZ

06.12.2017 r.
WYNIKI OCENY KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) PROJEKTU "PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO"
W związku z zakończoniem działań związanych z pracą komisji rekrutacyjnej do projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 poniżej zamieszczamy listy rankingowe podmiotów oraz osób fizycznych zakwalifkowanych do udziału w w/w projekcie na ścieżce wsparcia finansowego (dotacji).
Lista rankingowa Podmiotów wraz z osobami fizycznymi zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ

04.12.2017 r.
WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) PROJEKTU "PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO" ZŁOZONYCH DO DNIA 3 GRUDNIA BR.

W związku z zakończoną ocena formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 złozonych do dnia 3 grudnia br., poniżej zamieszczamy listy rankingowe.
Lista rankingowa Podmiotów wraz z osobami fizycznymi zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ

30.11.2017 r.
HARMONOGRAM GRUDZIEŃ 2017

1.Realizowanie działań animacyjnych w ramach obowiązków etatowych prowadzonych w trybie ciągłym  indywidualnie i grupowo.
2.Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
·doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
·doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
·doradca biznesowy – Wojciech Pietruszka, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
4.Realizacja usług edukacyjnych.
4.1.Terminy realizacji usługi edukacyjnej grupowej podawane będą na bieżąco po dokonaniu stosownych ustaleń.
4.2.Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w miejscach i  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
5.Wsparcie szkoleniowe dla osób fizycznych mających uzyskać wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w istniejącym PS/PES. Tematyka szkoleń:
- Przybliżenie kwestii formalno-prawnych z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowania Przedsiębiorstwa Społecznego lub Podmiotu Ekonomii Społecznej przekształcającego się w Przedsiębiorstwo Społeczne (m.in.: zagadnienia prawno-księgowe, zarządzanie podmiotem i jego rozwój, rola promocji w funkcjonowaniu podmiotu) – 5 godzin.
- Przygotowanie do skonstruowania i napisania biznesplanu planowanej działalności gospodarczej – 9 godzin.
- Harmonogram szkoleń.

30.11.2017 r.
WYNIKI OCENY KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) PROJEKTU "PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO"
W związku z zakończoniem działań związanych z pracą komisji rekrutacyjnej do projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 poniżej zamieszczamy listy rankingowe podmiotów oraz osób fizycznych zakwalifkowanych do udziału w w/w projekcie na ścieżce wsparcia finansowego (dotacji).
Lista rankingowa Podmiotów wraz z osobami fizycznymi zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ

28.11.2017 r.
LISTA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH DO PRZYZNANIA PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO”
W związku z zakończoną ocena wniosków o przedłuzone wsparcie pomostowe w ramach projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15, poniżej zamieszczamy listę wniosków rekomendowanych do uzuskania wsaprcia pomostowego przedłuzonego.
Lista Podmiotów rekomendowanych do otrzymania przedłuzonego wsparcia pomostowego POBIERZ

27.11.2017 r.
WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) PROJEKTU "PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO" ZŁOZONYCH DO DNIA 26 LISTOPADA BR.

W związku z zakończoną ocena formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 złozonych do dnia 26 listopada br., poniżej zamieszczamy listy rankingowe.
Lista rankingowa Podmiotów wraz z osobami fizycznymi zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ

17.11.2017 r.
WYNIKI OCENY KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) PROJEKTU "PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO"
W związku z zakończoniem działań związanych z pracą komisji rekrutacyjnej do projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 poniżej zamieszczamy listy rankingowe podmiotów oraz osób fizycznych zakwalifkowanych do udziału w w/w projekcie na ścieżce wsparcia finansowego (dotacji).
Lista rankingowa Podmiotów wraz z osobami fizycznymi zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ

13.11.2017 r.
WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) PROJEKTU "PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO" ZŁOZONYCH DO DNIA 12 LISTOPADA BR.

W związku z zakończoną ocena formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 złozonych do dnia 12 listopada br., poniżej zamieszczamy listy rankingowe.
Lista rankingowa Podmiotów wraz z osobami fizycznymi zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ

 

31.10.2017 r.
HARMONOGRAM LISTOPAD 2017

1.Realizowanie działań animacyjnych w trybie ciągłym, prowadzonych indywidualnie i grupowo.
2.Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
·doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
·doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
·doradca biznesowy – Wojciech Pietruszka, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
4.Realizacja usług edukacyjnych.
4.1.Terminy realizacji usługi edukacyjnej grupowej podawane będą na bieżąco po dokonaniu stosownych ustaleń.
4.2. Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w miejscach i  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.

 

24.10.2017 r.
WYNIKI OCENY KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) PROJEKTU "PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO"
W związku z zakończoniem działań związanych z pracą komisji rekrutacyjnej do projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 poniżej zamieszczamy listy rankingowe podmiotów oraz osób fizycznych zakwalifkowanych do udziału w w/w projekcie na ścieżce wsparcia finansowego (dotacji).
Lista rankingowa Podmiotów wraz z osobami fizycznymi zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ

 

16.10.2017 r.
WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) PROJEKTU "PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO" ZŁOZONYCH DO DNIA 15 PAŻDZIERNIKA BR.

W związku z zakończoną ocena formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 złozonych do dnia 15 października br., poniżej zamieszczamy listy rankingowe.
Lista rankingowa Podmiotów wraz z osobami fizycznymi zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ

 

29.09.2017 r.
HARMONOGRAM PAŻDZIERNIK 2017

1.Realizowanie działań animacyjnych w trybie ciągłym, prowadzonych indywidualnie i grupowo.
2.Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
•doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
•doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
•doradca biznesowy – Wojciech Pietruszka, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
4.Realizacja usług edukacyjnych.
4.1.Terminy realizacji usługi edukacyjnej grupowej podawane będą na bieżąco po dokonaniu stosownych ustaleń.
4.2.Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w miejscach i  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.

 

22.09.2017 r.
LISTA RANKIGOWA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJE)

W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego ” poniżej prezentujemy listy rangingowe po ocenach Komisji Oceny Biznesplanu, osób ubiegajacych się o wsparcie finansowe (dotacje).
Lista rankingowa osób ubiegajacyc sie o wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w nowo tworzonym Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ
Lista rankingowa osób ubiegajacyc sie o wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym / Podmiocie Ekonomii Społecznej POBIERZ

 

04.09.2017 r.
INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE

Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o rozpoczęciu naboru Wniosek o udzielenie podstawowego oraz przedłużonego wsparcia pomostowego w trybie ciągłym.
Aby ubiegać się o udzielenie wsparcia pomostowego, należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa i udzielania wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego w ramach ścieżki wsparcia finansowego oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiedni Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie.
Wszystkie dokumenty związane z ubieganiem się o udzielenie wsparcia pomostowego w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:
Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych
tel. (74) 848 01 00
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 665 11 11
1)Regulamin uczestnictwa i udzielania wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego w ramach ścieżki wsparcia finansowego,
2)Załącznik nr 9: Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego;
3)Załącznik nr 10: Karta Oceny Formalnej Wniosku o udzielnie Podstawowego Wsparcia Pomostowego;
4)Załącznik nr 11: Wniosek o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego;
5)Załącznik nr 12: Karta Oceny Formalnej Wniosku o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego;
5)Załącznik nr 13: Karta Oceny Merytorycznej Wniosku o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego.

 

01.09.2017 r.
WYNIKI OCENY KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) PROJEKTU "PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO"
W związku z zakończoniem działań związanych z pracą komisji rekrutacyjnej do projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 poniżej zamieszczamy listy rankingowe podmiotów oraz osób fizycznych zakwalifkowanych do udziału w w/w projekcie na ścieżce wsparcia finansowego (dotacji).
Lista rankigowa kandydatów/grup założycielskich zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w nowo powstających Przedsiebiorstwach Społecznych POBIERZ
Lista rankingowa Podmiotów wraz z osobami fizycznymi zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ

 

31.08.2017 r.
HARMONOGRAM WRZESIEŃ 2017

1.Realizowanie działań animacyjnych w trybie ciągłym, prowadzonych indywidualnie i grupowo.
2.Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
•doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
•doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
•doradca biznesowy – Wojciech Pietruszka, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
4.Realizacja usług edukacyjnych.
4.1.Terminy realizacji usługi edukacyjnej grupowej podawane będą na bieżąco po dokonaniu stosownych ustaleń.
4.2.Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w miejscach i  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
5. Wsparcie szkoleniowe dla osób fizycznych mających uzyskać wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w nowo tworzonym PS/PES. Tematyka szkoleń:
- Kwestie formalno – prawne związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności ekonomicznej i funkcjonowaniem Przedsiębiorstwa Społecznego lub Podmiotu Ekonomii Społecznej przekształcającego się w Przedsiębiorstwo  Społeczne – 12 godzin.
- Przygotowanie do skonstruowania i napisania biznesplanu planowanej działalności gospodarczej – 9 godzin.
Szczegółowy harmonogram szkolenia POBIERZ.
 

28.08.2017 r.
WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) PROJEKTU "PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO" ZŁOZONYCH DO DNIA 28 SIERPNIA BR.


W związku z zakończoną ocena formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 złozonych do dnia 28 sierpnia br., poniżej zamieszczamy listy rankingowe.
Lista rankigowa kandydatów/grup założycielskich zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w nowo powsatajacych Przedsiebiorstwach Społecznych POBIERZ
Lista rankingowa Podmiotów wraz z osobami fizycznymi zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ

 

28.08.2017 r.
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJE)

Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o rozpoczęciu naboru Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) związanych z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych.
W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego ” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 przez Partnerstwo w skład którego wchodzi: Forum Aktywności Lokalnej pełniące rolę Lidera, oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, zgodnie z dokumentacją konkursową dotyczącą konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15 informujemy, o rozpoczeciu naboru ciągłego Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) związanych z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych który potrwa potrwa do 30 kwietnia 2018 roku do godz. 16.00 zgodnie z zapisami regulaminu. Pierwsza ocena złożonych wniosków w ramach naboru rozpocznie sie po upływie 21 dni od dnia rozpoczęcia naboru zgodnie z zapisami Regulaminu.
Aby ubiegać się o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji), należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa i udzielania wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego w ramach ścieżki wsparcia finansowego oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiedni Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie.
Wszystkie dokumenty związane z ubieganiem się o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:
Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych
tel. (74) 848 01 00
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 665 11 11
1)Regulamin uczestnictwa i udzielania wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego w ramach ścieżki wsparcia finansowego,
2)Załącznik  nr  1:  Wniosek  o  udzielenie  Wsparcia  Finansowego  (Dotacji)  na  utworzenie miejsca pracy w nowym przedsiębiorstwie społecznym;
3)Załącznik nr 2: Biznesplan ;
4)Załącznik nr 3: Harmonogram rzeczowo-finansowy;
5)Załącznik nr 4: Budżet;
6)Załącznik nr 5: Wniosek o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji) na utworzenie miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub po przekształceniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne;
7)Załącznik nr 6: Biznesplan;
8)Załącznik nr 7: Karta Oceny Formalnej Wniosku o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji);
9)Załącznik nr 8: Karta Oceny Merytorycznej Wniosku o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji);
10)Załącznik nr 9: Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego;
11)Załącznik nr 10: Karta Oceny Formalnej Wniosku o udzielnie Podstawowego Wsparcia Pomostowego;
12)Załącznik nr 11: Wniosek o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego;
13)Załącznik nr 12: Karta Oceny Formalnej Wniosku o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego;
14)Załącznik nr 13: Karta Oceny Merytorycznej Wniosku o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego.
15) Deklaracja uczestnictwa w projekcie - os. fizyczne oraz pracownicy/przedstawiciele podmiotów

 

22.08.2017 r.
INFORMACJA O PLANOWANYM NABORZE WNIOSKÓW O PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o planowanym na 4 września 2017 r. rozpoczęciu naboru Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w trybie ciągłym.
Aby ubiegać się o udzielenie wsparcia pomostowego, należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa i udzielania wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego w ramach ścieżki wsparcia finansowego oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiedni Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie.
Wszystkie dokumenty związane z ubieganiem się o udzielenie wsparcia pomostowego w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:
Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych
tel. (74) 848 01 00
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 665 11 11
1)Regulamin uczestnictwa i udzielania wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego w ramach ścieżki wsparcia finansowego,
2)Załącznik nr 9: Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego;
3)Załącznik nr 10: Karta Oceny Formalnej Wniosku o udzielnie Podstawowego Wsparcia Pomostowego;

 

21.08.2017 r.
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJE)

Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o planowanym rozpoczęciu naboru Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) związanych z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych.
W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego ” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 przez Partnerstwo w skład którego wchodzi: Forum Aktywności Lokalnej pełniące rolę Lidera, oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, zgodnie z dokumentacją konkursową dotyczącą konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15 informujemy, że nabór ciągły Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) związanych z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych rozpocznie się 28 sierpnia 2017 roku i potrwa do 30 kwietnia 2018 roku do godz. 16.00 zgodnie z zapisami regulaminu. Pierwsza ocena złożonych wniosków w ramach naboru rozpocznie sie po upływie 21 dni od dnia rozpoczęcia naboru zgodnie z zapisami Regulaminu.
Aby ubiegać się o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji), należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa i udzielania wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego w ramach ścieżki wsparcia finansowego oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiedni Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie.
Wszystkie dokumenty związane z ubieganiem się o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:
Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych
tel. (74) 848 01 00
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 665 11 11
1)Regulamin uczestnictwa i udzielania wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego w ramach ścieżki wsparcia finansowego,
2)Załącznik  nr  1:  Wniosek  o  udzielenie  Wsparcia  Finansowego  (Dotacji)  na  utworzenie miejsca pracy w nowym przedsiębiorstwie społecznym;
3)Załącznik nr 2: Biznesplan ;
4)Załącznik nr 3: Harmonogram rzeczowo-finansowy;
5)Załącznik nr 4: Budżet;
6)Załącznik nr 5: Wniosek o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji) na utworzenie miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub po przekształceniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne;
7)Załącznik nr 6: Biznesplan;
8)Załącznik nr 7: Karta Oceny Formalnej Wniosku o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji);
9)Załącznik nr 8: Karta Oceny Merytorycznej Wniosku o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji);
10)Załącznik nr 9: Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego;
11)Załącznik nr 10: Karta Oceny Formalnej Wniosku o udzielnie Podstawowego Wsparcia Pomostowego;
12)Załącznik nr 11: Wniosek o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego;
13)Załącznik nr 12: Karta Oceny Formalnej Wniosku o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego;
14)Załącznik nr 13: Karta Oceny Merytorycznej Wniosku o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego.

 

07.08.2017 r.
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU REKRUTACYJNEGO NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI)

Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o rozpoczęciu naboru formularzy rekrutacyjnch na ścieżkę wsparcia finansowego (Dotacji) związanych z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych.
Informujemy, że rekrutacja do w/w projektu na wsparcie związane z możliwości uzyskania wsparcia finansowego (dotacji) na tworzenie nowych lub wspieranie istniejących Przedsiębiorstw Społecznych rozpoczyna się dzisiaj tj. 7 sierpnia 2017 roku i potrwa do 30 marca 2018 r. do godz. 16.00.
Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:
Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych
tel. (74) 848 01 00
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Beethovena 1-2 pok. 26, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 665 11 11
Regulamin Rekrutacji
Deklaracja uczestnictwa w projekcie - os. fizyczne oraz pracownicy/przedstawiciele podmiotów
Deklaracja uczestnictwa – podmioty
Załącznik nr 1 Formularz Rekrutacyjny A I dla osób fizycznych;
Załącznik nr 2 Formularz Rekrutacyjny B;
Załącznik nr 3 Formularz Rekrutacyjny A II dla osób fizycznych;
Załącznik nr 4 Formularz Rekrutacyjny A I dla podmiotów;
Załącznik nr 5 Formularz Rekrutacyjny A II dla podmiotów;
Załącznik nr 6 Formularz Rekrutacyjny A III dla podmiotów;
Załącznik nr 7 Formularz Oceny (A I dla os. fizycznych, A II dla osób fizycznych, A I dla osób prawnych, A II dla osób prawnych, A III dla osób prawnych, B)
Informacja dotycząca wskazania formy wsparcia, którą Kandydat/ka jest zainteresowany/a
Informacja dotycząca wskazania formy wsparcia, którą Podmiot jest zainteresowany
Oświadczenie o zabezpieczeniu - os. fizyczna
Oświadczenie o zabezpieczeniu - podmiot
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Tabela weryfikacyjna statusu Przedsiębiorstwa Społecznego
 

31.07.2017 r.
HARMONOGRAM SIERPIEŃ 2017

1.Realizowanie działań animacyjnych w trybie ciągłym, prowadzonych indywidualnie i grupowo.
2.Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
•doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
•doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
•doradca biznesowy – Wojciech Pietruszka, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
4.Realizacja usług edukacyjnych.
4.1.Terminy realizacji usługi edukacyjnej grupowej podawane będą na bieżąco po dokonaniu stosownych ustaleń.
4.2.Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w miejscach i  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
5.Rozpoczęcie naboru rekrutacyjnego na ścieżkę wsparcia finansowego (dotacji).
AKTUALIZACJA Z DNIA 29.08.2017 ROKU.
Spotkania z doradcą zawodowym dla osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na zatrudnienie w istniejących  i nowo tworzonych PS w dniach 29.08.2017 - 01.09.2017.
Komisja Rekrutacyjna dla osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na zatrudnienie w istniejących  i nowo tworzonych PS w dniach 31.08.2017 - 01.09.2017.
 

21.07.2017 r.
INFORMACJA O PLANOWANYM NABORZE REKRUTACYJNYM

Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o planowanym rozpoczęciu naboru dokumentów rekrutacyjnych na ścieżkę wsparcia finansowego (dotacji) związanych z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych.
W związku z realizacja projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego ” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 przez Partnerstwo w skład którego wchodzi: Forum Aktywności Lokalnej pełniące rolę Lidera, oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, zgodnie z z dokumentacją konkursową dotyczącą konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15 informujemy, że rekrutacja do w/w projektu na wsparcie związane z możliwości uzyskania wsparcia finansowego (dotacji) na tworzenie nowych lub wspieranie istniejących Przedsiębiorstw Społecznych rozpocznie się 7 sierpnia 2017 roku i potrwa do 30 marca 2018 r. do godz. 16.00.
W celu zgłoszenia się do projektu, należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiednie formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie Rekrutacji. Formularze Rekrutacyjne przyjmowane będą do dnia 30 marca 2018 roku do godziny 16.00.
Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:
Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych
tel. (74) 848 01 00
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Beethovena 1-2 pok. 26, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 665 11 11
Regulamin Rekrutacji
Deklaracja uczestnictwa w projekcie - os. fizyczne oraz pracownicy/przedstawiciele podmiotów
Deklaracja uczestnictwa – podmioty
Załącznik nr 1 Formularz Rekrutacyjny A I dla osób fizycznych;
Załącznik nr 2 Formularz Rekrutacyjny B;
Załącznik nr 3 Formularz Rekrutacyjny A II dla osób fizycznych;
Załącznik nr 4 Formularz Rekrutacyjny A I dla podmiotów;
Załącznik nr 5 Formularz Rekrutacyjny A II dla podmiotów;
Załącznik nr 6 Formularz Rekrutacyjny A III dla podmiotów;
Załącznik nr 7 Formularz Oceny (A I dla os. fizycznych, A II dla osób fizycznych, A I dla osób prawnych, A II dla osób prawnych, A III dla osób prawnych, B)
Informacja dotycząca wskazania formy wsparcia, którą Kandydat/ka jest zainteresowany/a
Informacja dotycząca wskazania formy wsparcia, którą Podmiot jest zainteresowany
Oświadczenie o zabezpieczeniu - os. fizyczna
Oświadczenie o zabezpieczeniu - podmiot
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

30.06.2017 r.
HARMONOGRAM LIPIEC 2017
1.Realizowanie działań animacyjnych w trybie ciągłym, prowadzonych indywidualnie i grupowo.
2.Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
•doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
•doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
•doradca biznesowy – Wojciech Pietruszka, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
4.Realizacja usług edukacyjnych.
4.1.Terminy realizacji usługi edukacyjnej grupowej podawane będą na bieżąco po dokonaniu stosownych ustaleń.
4.2.Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w miejscach i  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.

 

30.05.2017 r.
HARMONOGRAM CZERWIEC 2017
1.Realizowanie działań animacyjnych w trybie ciągłym, prowadzonych indywidualnie i grupowo.
2.Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
•doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
•doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
•doradca biznesowy – Wojciech Pietruszka, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
4.Realizacja usług edukacyjnych.
4.1.Terminy realizacji usługi edukacyjnej grupowej podawane będą na bieżąco po dokonaniu stosownych ustaleń.
4.2.Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w miejscach i  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
 

25.05.2017 r.
UMOWA O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” poniżej zamieszczamy zatwierdzoną przez Instytucję Pośredniczącą umowę o udzilenie wsparcia pomostowego dla podmiotów które uzyskały wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w ramach projektu.
Wzór umowy do pobrania (POBIERZ)


08.05.2017 r.
INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje w dniu dzisiejszym rozpoczęto naboru Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego.
Aby ubiegać się o udzielenie wsparcia pomostowego, należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa i udzielania wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego w ramach ścieżki wsparcia finansowego oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiedni Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie.
Wszystkie dokumenty związane z ubieganiem się o udzielenie wsparcia pomostowego w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:
Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych
tel. (74) 848 01 00
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 665 11 11
1)Regulamin uczestnictwa i udzielania wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego w ramach ścieżki wsparcia finansowego,
2)Załącznik nr 9: Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego;
3)Załącznik nr 10: Karta Oceny Formalnej Wniosku o udzielnie Podstawowego Wsparcia Pomostowego;

02.05.2017 r.
INFORMACJA O PLANOWANYM NABORZE WNIOSKÓW O PODSTAWOWE WSAPRCIE POMOSTOWE

Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o planowanym na 8 maja 2017 r. rozpoczęciu naboru Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego.
Aby ubiegać się o udzielenie wsparcia pomostowego, należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa i udzielania wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego w ramach ścieżki wsparcia finansowego oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiedni Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie.
Wszystkie dokumenty związane z ubieganiem się o udzielenie wsparcia pomostowego w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:
Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych
tel. (74) 848 01 00
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 665 11 11
1)Regulamin uczestnictwa i udzielania wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego w ramach ścieżki wsparcia finansowego,
2)Załącznik nr 9: Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego;
3)Załącznik nr 10: Karta Oceny Formalnej Wniosku o udzielnie Podstawowego Wsparcia Pomostowego;

 

28.04.2017 r.
UMOWA O WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJE)

W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” poniżej zamieszczamy zatwierdzoną przez Instytucję Pośredniczącą umowę o udzilenie wsaprcia finansowego (dotacji) dla osób i podmiotów ubiegajacych się o wsaprcie na tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.
Wzór umowy do pobrania (POBIERZ)
 

25.04.2017 r.
LISTA RANKIGOWA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJE)

W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego ” poniżej prezentujemy listy rangingowe po ocenach Komisji Oceny Biznesplanu, osób ubiegajacych się o wsparcie finansowe (dotacje).
Lista rankingowa osób ubiegajacyc sie o wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w nowo tworzonym Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ
Lista rankingowa osób ubiegajacyc sie o wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie miejsca pracy w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym / Podmiocie Ekonomii Społecznej POBIERZ
 

24.04.2017 r.
HARMONOGRAM MAJ 2017

1.Realizowanie działań animacyjnych w trybie ciągłym, prowadzonych indywidualnie i grupowo.
2.Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
•doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
•doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
•doradca biznesowy – Wojciech Pietruszka, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
4.Realizacja usług edukacyjnych.
4.1.Terminy realizacji usługi edukacyjnej grupowej podawane będą na bieżąco po dokonaniu stosownych ustaleń.
4.2.Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w miejscach i  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
 

12.04.2017 r.
REGULAMINY KOMISJI

W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego ” poniżej zamieszczamy regulaminy Komisji Oceny Biznesplanów (KOB) o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji) oraz Komisji Oceny Wniosków (KOW „wsparcie pomostowe”)
1. KOB
2. KOW „wsparcie pomostowe”

 

11.04.2017 r.
ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJE)
Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje iż w dniu dzisiejszym nabór wniosków o udzielenie wsaprcia finansowego (dotacji) na utworzenie nowych miejsc pracy w istniejących i nowo tworzonych Przedsiębiorstwach Społecznych w ramach projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” został zakończony.


31.03.2017 r.
HARMONOGRAM KWIECIEŃ 2017

1.Realizowanie działań animacyjnych w trybie ciągłym, prowadzonych indywidualnie i grupowo.
2.Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
•doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
•doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
•doradca biznesowy – Wojciech Pietruszka, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
4.Realizacja usług edukacyjnych.
4.1.Terminy realizacji usługi edukacyjnej grupowej podawane będą na bieżąco po dokonaniu stosownych ustaleń.
4.2.Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w miejscach i  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
AKTUALIZACJA Z DNIA 06.04.2017 ROKU:
1.Planowany termin realizacji usługi edukacyjnej grupowej:
·07.04.2017 r., Wałbrzych Powiatowy Urząd Pracy, godz. 09:00,Wojciech Pietruszka.
 

24.03.2017 r.
ZMIANA W REGULAMINIE UCZESTNICTWA I UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH ŚCIEŻKI WSPARCIA FINANSOWEGO

Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o wprowadzeniu korekty zapisu dotyczącego obrad KOW „Wsparcie  Pomostowe” zawartych w § 14 ust. 4. Poniżej zamieszczamy uaktualniony Regulamin

Regulamin uczestnictwa i udzielania wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego w ramach ścieżki wsparcia finansowego

 

22.03.2017 r.
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJE)

Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o rozpoczęciu naboru Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) związanych z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych.

Wszystkie dokumenty związane z ubieganiem się o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:
Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych
tel. (74) 848 01 00
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 665 11 11
1)Regulamin uczestnictwa i udzielania wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego w ramach ścieżki wsparcia finansowego,
2)Załącznik  nr  1:  Wniosek  o  udzielenie  Wsparcia  Finansowego  (Dotacji)  na  utworzenie miejsca pracy w nowym przedsiębiorstwie społecznym;
3)Załącznik nr 2: Biznesplan ;
4)Załącznik nr 3: Harmonogram rzeczowo-finansowy;
5)Załącznik nr 4: Budżet;
6)Załącznik nr 5: Wniosek o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji) na utworzenie miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub po przekształceniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne;
7)Załącznik nr 6: Biznesplan;
8)Załącznik nr 7: Karta Oceny Formalnej Wniosku o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji);
9)Załącznik nr 8: Karta Oceny Merytorycznej Wniosku o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji);
10)Załącznik nr 9: Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego;
11)Załącznik nr 10: Karta Oceny Formalnej Wniosku o udzielnie Podstawowego Wsparcia Pomostowego;
12)Załącznik nr 11: Wniosek o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego;
13)Załącznik nr 12: Karta Oceny Formalnej Wniosku o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego;
14)Załącznik nr 13: Karta Oceny Merytorycznej Wniosku o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego.


17.03.2017 r.
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJE)

Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o planowanym rozpoczęciu naboru Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) związanych
z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych.
W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego ” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 przez Partnerstwo w skład którego wchodzi: Forum Aktywności Lokalnej pełniące rolę Lidera, oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, zgodnie z dokumentacją konkursową dotyczącą konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15 informujemy, że nabór Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) związanych z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych rozpocznie się 22 marca 2017 roku i potrwa do 11 kwietnia 2017 roku do godz. 16.00.
Aby ubiegać się o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji), należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa i udzielania wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego w ramach ścieżki wsparcia finansowego oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiedni Wniosek wraz
z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie.
Wszystkie dokumenty związane z ubieganiem się o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:
Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych
tel. (74) 848 01 00
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 665 11 11
1)Regulamin uczestnictwa i udzielania wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego w ramach ścieżki wsparcia finansowego,
2)Załącznik  nr  1:  Wniosek  o  udzielenie  Wsparcia  Finansowego  (Dotacji)  na  utworzenie miejsca pracy w nowym przedsiębiorstwie społecznym;
3)Załącznik nr 2: Biznesplan ;
4)Załącznik nr 3: Harmonogram rzeczowo-finansowy;
5)Załącznik nr 4: Budżet;
6)Załącznik nr 5: Wniosek o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji) na utworzenie miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub po przekształceniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne;
7)Załącznik nr 6: Biznesplan;
8)Załącznik nr 7: Karta Oceny Formalnej Wniosku o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji);
9)Załącznik nr 8: Karta Oceny Merytorycznej Wniosku o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji);
10)Załącznik nr 9: Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego;
11)Załącznik nr 10: Karta Oceny Formalnej Wniosku o udzielnie Podstawowego Wsparcia Pomostowego;
12)Załącznik nr 11: Wniosek o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego;
13)Załącznik nr 12: Karta Oceny Formalnej Wniosku o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego;
14)Załącznik nr 13: Karta Oceny Merytorycznej Wniosku o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego.
 

28.02.2017 r.
HARMONOGRAM MARZEC 2017

1.Realizowanie działań animacyjnych w trybie ciągłym, prowadzonych indywidualnie i grupowo.
2.Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
•doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
•doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
•doradca biznesowy – Wojciech Pietruszka, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
4.Realizacja usług edukacyjnych.
4.1.Terminy realizacji usługi edukacyjnej grupowej podawane będą na bieżąco po dokonaniu stosownych ustaleń.
4.2.Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w miejscach i  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
AKTUALIZACJA Z DNIA 17.03.2017 ROKU:
1.Planowany termin realizacji usługi edukacyjnej grupowej:
·21.03.2017 r., Powiatowy Urząd Pracy , ul. Wyspiańskiego 2, 57-300 Kłodzko, godz. 10:00- 14:00, Arkadiusz Czocher.
 

31.01.2017 r.
HARMONOGRAM LUTY 2017

1.Realizowanie działań animacyjnych w trybie ciągłym, prowadzonych indywidualnie i grupowo.
2.Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
•doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
•doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
•doradca biznesowy – Wojciech Pietruszka, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
4.Realizacja usług edukacyjnych.
4.1.Terminy realizacji usługi edukacyjnej grupowej podawane będą na bieżąco po dokonaniu stosownych ustaleń.
4.2.Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w miejscach i  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
5.Wsparcie szkoleniowe dla osób chcących podjąć zatrudnienie w nowo tworzonych PS. Harmonogram 3 szkoleń w ramach cyklu do pobrania
AKTUALIZACJA Z DNIA 03.02.2017 ROKU:
1.Planowany termin realizacji usługi edukacyjnej grupowej:
·06.02.2017 r., Powiatowy Urząd Pracy , ul. Wyspiańskiego 2, 57-300 Kłodzko, godz. 10:30, Arkadiusz Czocher.

23.01.2017 r.
Wyniki oceny komisji rekrutacyjnej na ścieżkę wsaprcia finansowego (dotacji) projektu "PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO"


W związku z zakończoniem działań związanych z pracą komisji rekrutacyjnej do projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 poniżej zamieszczamy listy rankingowe podmiotów oraz osób fizycznych zakwalifkowanych do udziału w w/w projekcie na ścieżce wsparcia finansowego (dotacji).
Lista rankigowa kandydatów/grup założycielskich zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w nowo powsatajacych Przedsiebiorstwach Społecznych POBIERZ
Lista rankingowa Podmiotów wraz z osobami fizycznymi zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ


30.12.2016 r.
HARMONOGRAM STYCZEŃ 2017

1.Realizowanie działań animacyjnych w trybie ciągłym, prowadzonych indywidualnie i grupowo.
2.Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
•doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
•doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
•doradca biznesowy – Wojciech Pietruszka, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
4.Realizacja usług edukacyjnych.
4.1.Terminy realizacji usługi edukacyjnej grupowej podawane będą na bieżąco po dokonaniu stosownych ustaleń.
4.2.Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w miejscach i  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
5.Przygotowanie i przeprowadzenie III warsztatu pn. „Biznesplan działalności odpłatnej lub gospodarczej w Podmiotach Ekonomii Społecznej, marketing i sprzedaż (zasady konstrukcji i pisania biznesplanów, proces generowania produktów)” z cyklu warsztatów edukacyjnych z zakresu przygotowania do rozpoczęcia i prowadzenia działalności ekonomicznej przez Podmioty Ekonomii Społecznej, w terminie 07 i 08 stycznia, Centrum Rozwoju Osobowego RENESANS, ul. Ofiar Oświęcimskich 15, 58-100 Świdnica, Arkadiusz Czocher, Joanna Czocher. Szczegółowy harmonogram warsztatu edukacyjnego w załączniku.
6.Spotkania z doradcą zawodowym dla osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na zatrudnienie w istniejących  i nowo tworzonych PS.
7.Wsparcie szkoleniowe dla osób chcących podjąć zatrudnienie w nowotworzonych PS. Zakres, terminy i miejsce szkoleń zostaną podane po dokonaniu stosownych ustaleń

AKTUALIZACJA Z DNIA 13.01.2017 ROKU:
1.Wsparcie szkoleniowe dla osób chcących podjąć zatrudnienie w nowo tworzonych PS zostało przeniesione na miesiąc luty.
2.Planowany termin realizacji usługi edukacyjnej grupowej:
·17.01.2017 r., Wałbrzych Powiatowy Urząd Pracy, godz. 10:00, Arkadiusz Czocher.
·18.01.2017 r.,  Ząbkowice Powiatowy Urząd Pracy, ul. Powstańców Warszawy, godz. 11:00, Wojciech Pietruszka.
·20.01.2017 r. Dzierżoniów ul. Wrocławska 47, godz. 11:00, Arkadiusz Czocher.

30.12.2016 r.
Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych na ścieżkę wsaprcia finansowego (dotacji) projektu "PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO"

W związku z zakończoną ocena formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 poniżej zamieszczamy listy rankingowe.
Lista rankigowa kandydatów/grup założycielskich zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w nowo powsatajacych Przedsiebiorstwach Społecznych POBIERZ
Lista rankingowa Podmiotów wraz z osobami fizycznymi zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ


30.11.2016 r.
HARMONOGRAM GRUDZIEŃ 2016


1.Realizowanie działań animacyjnych w trybie ciągłym, prowadzonych indywidualnie i grupowo.
2.Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
•doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
•doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
•doradca biznesowy – Wojciech Pietruszka, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
4.Realizacja usług edukacyjnych.
4.1.Terminy realizacji usługi edukacyjnej grupowej podawane będą na bieżąco po dokonaniu stosownych ustaleń.
4.2.Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
5.Przygotowanie i przeprowadzenie II warsztatu pn. „Aspekty formalno – prawne prowadzenia działalności ekonomicznej w PES” z cyklu warsztatów edukacyjnych z zakresu przygotowania do rozpoczęcia i prowadzenia działalności ekonomicznej przez Podmioty Ekonomii Społecznej. Nie ustalono jeszcze dokładnego terminu realizacji warsztatu oraz nie dokonano jeszcze wyboru miejsca realizacji oraz prowadzących. Powyższe informacje podane zostaną na bieżąco  po przeprowadzeniu stosownych procedur.

AKTUALIZACJA Z DNIA 01.12.2016 rok:
4.Realizacja usług edukacyjnych:
4.1.Planowany termin realizacji usługi edukacyjnej grupowej: 02.12.2012 rok, Powiatowy Urząd Pracy , ul. Wyspiańskiego 2, 57-300 Kłodzko, godz. 11:30 – 14:30, Arkadiusz Czocher.

AKTUALIZACJA Z DNIA 08.12.2016 ROKU:
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu edukacyjnego pn. „Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w kontekście konkursów ogłoszonych przez gminy”, w terminie 09.12.2016 – 10.12.2016 roku, ART Inkubator, ul. Piastowska 19c, 58- 260  Bielawa, Beata Jagieła – Pastuszka, Katarzyna Łysak.
Szczegółowy harmonogram warsztatu edukacyjnego w załączniku. POBIERZ
 

21.11.2016 r.
Informacja o wydłużeniu terminu rekrutacji na ścieżkę wsparcia dotacyjnego projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego”

Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, zgodnie z zapisami REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn.: „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” na ścieżki wsparcia finansowego (dotacje), informuje o wydłużeniu naboru dokumentów rekrutacyjnych na ścieżkę wsparcia finansowego (dotacji) związanych z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych. Termin naboru, został wydłużony do dnia 20 grudnia 2016 r.

 

04.11.2016 r.
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU REKRUTACYJNEGO NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI)

Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o rozpoczęciu naboru formularzy rekrutacyjnch na ścieżkę wsparcia finansowego (Dotacji) związanych z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych.
Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:
Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych
tel. (74) 848 01 00
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Jana Matejki 6, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 665 11 11
Regulamin Rekrutacji
Deklaracja uczestnictwa w projekcie - os. fizyczne oraz pracownicy/przedstawiciele podmiotów
Deklaracja uczestnictwa – podmioty
Załącznik nr 1 Formularz Rekrutacyjny A I dla osób fizycznych;
Załącznik nr 2 Formularz Rekrutacyjny B;
Załącznik nr 3 Formularz Rekrutacyjny A II dla osób fizycznych;
Załącznik nr 4 Formularz Rekrutacyjny A I dla podmiotów;
Załącznik nr 5 Formularz Rekrutacyjny A II dla podmiotów;
Załącznik nr 6 Formularz Rekrutacyjny A III dla podmiotów;
Załącznik nr 7 Formularz Oceny (A I dla os. fizycznych, A II dla osób fizycznych, A I dla osób prawnych, A II dla osób prawnych, A III dla osób prawnych, B)
Informacja dotycząca wskazania formy wsparcia, którą Kandydat/ka jest zainteresowany/a
Informacja dotycząca wskazania formy wsparcia, którą Podmiot jest zainteresowany
Oświadczenie o zabezpieczeniu - os. fizyczna
Oświadczenie o zabezpieczeniu - podmiot
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis


31.10.2016 r.
HARMONOGRAM PROJEKTU LISTOPAD 2016

1.Realizowanie działań animacyjnych w trybie ciągłym, prowadzonych indywidualnie i grupowo.
2.Działania animatora wspierającego w ramach obowiązków etatowych: organizowanie i przeprowadzanie spotkań animacyjnych indywidualnych i grupowych, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
3.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
•doradca wspierający – Alicja Sadowska, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo, codziennie w  godzinach od 8:00 – 12:00.
•doradca kluczowy- Arkadiusz Czocher, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
•doradca biznesowy – Wojciech Pietruszka, w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
4.Realizacja usług edukacyjnych.
4.1.Terminy realizacji usługi edukacyjnej grupowej podawane będą na bieżąco po dokonaniu stosownych ustaleń.
4.2.Indywidualne usługi edukacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
5.Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu wyjazdowego dla PES i JST, w terminie między 18 a 30 listopada 2016, nie dokonano jeszcze wyboru miejsca realizacji oraz prowadzącego.
6.Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu pn. „Zarządzanie, planowanie strategiczne, delegowanie, prowadzenie działalności ekonomicznej w PES” z cyklu warsztatów edukacyjnych z zakresu przygotowania do rozpoczęcia i prowadzenia działalności ekonomicznej przez Podmioty Ekonomii Społecznej. Nie ustalono jeszcze dokładnego terminu realizacji warsztatu oraz nie dokonano jeszcze wyboru miejsca realizacji. Prowadzący: Joanna Czocher oraz Arkadiusz Czocher. Powyższe informacje podane zostaną na bieżąco  po przeprowadzeniu stosownych procedur.

AKTUALIZACJA Z DNIA 20.11.2016 ROKU:
• Warsztat edukacyjny „Zarządzanie, planowanie strategiczne, delegowanie, prowadzenie działalności ekonomicznej w PES”, w terminie 26-27 listopad, Centrum Rozwoju Osobowego RENESANS, ul. Ofiar Oświęcimskich 15, 58-100 Świdnica, Arkadiusz Czocher, Joanna Czocher. Szczegółowy harmonogram warsztatu edukacyjnego. POBIERZ

AKTUALIZACJA Z DNIA 24.11.2016 ROKU:
• Warsztat edukacyjny „Zarządzanie, planowanie strategiczne, delegowanie, prowadzenie działalności ekonomicznej w PES”. W ramach 1 dnia warsztatu edukacyjnego, po przerwie obiadowej planowany jest wyjazd na V Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 2016 jako element warsztatowy: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze.
• Warsztat wyjazdowy dla PES i JST w terminie 28-30 listopad, Pałac Struga w Strudze, ul. Wiejska 2, 58-311 Struga, Arkadiusz Czocher, Mirosława Hamera.

20.10.2016 r.
Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o planowanym rozpoczęciu naboru dokumentów rekrutacyjnych na ścieżkę wsparcia finansowego (dotacji) związanych z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych.
W związku z realizacja projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego ” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0011/15 przez Partnerstwo w skład którego wchodzi: Forum Aktywności Lokalnej pełniące rolę Lidera, oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, zgodnie z z dokumentacją konkursową dotyczącą konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15 informujemy, że rekrutacja do w/w projektu na wsparcie związane z możliwości uzyskania wsparcia finansowego (dotacji) na tworzenie nowych lub wspieranie istniejących Przedsiębiorstw Społecznych rozpocznie się 4 listopada 2016 roku i potrwa do 25 listopada 2016 r. do godz. 16.00.
W celu zgłoszenia się do projektu, należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiednie formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie Rekrutacji. Formularze Rekrutacyjne przyjmowane będą do dnia 25 listopada 2016 roku do godziny 16.00.
Wszystkie d

« powrót