Wygrana na starcie - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Wygrana na starcie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/9.1.1/WNS
17.07.2019

 
Zaproszenie do złożenia oferty:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 35 Uczestników /Uczestniczek Projektu „Wygrana na starcie” nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0045/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 roku życia, w tym również do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego obszar powiatów Wałbrzycha, wałbrzyskiego ziemskiego, świdnickiego w okresie od 01.07.2019 do 30.06. 2021 roku . Celem konsultacji psychologicznych jest zidentyfikowanie indywidualnych problemów leżących u podłoża trudnej sytuacji uczestników zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktualizacja ścieżki reintegracji uczestników.
 

Informujemy, iż w ramach przedmiotowego zapytania wyłoniono wykonawcę. Szczegóły na:

 
 

 

« powrót