PROJEKT: Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
PROJEKT: Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego

Zapytanie ofertowe NR 8/RPO/9.2/AOON/FR
15.05.2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego. Usługi te będą świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnością – uczestników projektu pn. „Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Szczegóły zapytania pod adresem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1111395

« powrót