Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów wałbrzyskiego i świdnickiego - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów wałbrzyskiego i świdnickiego

3/RPO/9.2/12/2018/AOON/FAL
06.12.2018

W związku z realizacją projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0015/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych-konkursy horyzontalne, Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty z zakresu: usług asystenta osobistego osób niepełnosprawnych. Szczegóły zapytania tutaj ( https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1153924 )

 

Ogłoszenie wyników postępowania:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1153924

 

więcej »


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/9.2/11/2018/AOON
09.11.2018

Zapraszamy do składania ofert dotyczących zapytania ofertowego na  zakup sprzętu wspomagającego z zamiarem użyczania zakupionego sprzętu osobom z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego” przez okres minimum 3 lat.
 
Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1148305
 

 

więcej »


Strona internetowa projektu
25.07.2018

Uprzejmie informujemy, iż strona internetowa poświęcona projektowi znajduje się pod adresem 

https://uslugiasystenckie.wixsite.com/uslugiasystenckie2 Kliknij tutaj

więcej »


Zapytanie ofertowe NR 1/RPO/9.2/AOON/07/2018
17.07.2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu hotelarskich usług noclegowych wraz ze śniadaniem, przygotowanie i zapewnienie posiłków w formie obiadu i kolacji, przygotowanie i zapewnienie przerwy kawowej oraz wynajmu sali szkoleniowej na potrzeby szkolenia w ramach projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0015/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 .

Zapoznaj się z warunkami zamówienia

 

Ogłoszenie wyników postępowania:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125590

 

więcej »

« 1 2