DOPOSAŻENIA MIEJSC PRACY - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
DOPOSAŻENIA MIEJSC PRACY

Projekty związane z doposażeniem miejsc pracy i subsydiowanym zatrudnieniem
30.07.2019

Uprzejmie informujemy, iż w chwili obecnej stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu, realizuje samodzielnie lub w Partnerstwie 4 projekty współfinansowane z funduszy unijnych, związane z możliwością ubiegania się o doposażenie nowych miejsc pracy i subsydionowane zatrudnienie dla osób pozostających bez zatrudnienia. Szczegóły dotyczące poszczególnych projektów, w tym dokumenty rekrutacyjne, można znaleźć na dedykowanych podstronach internerowych które publikujemy poniżej:

 

Projekty dla osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 
 
Projekt numer 1 ( nazwa projektu Aktywność popłaca II) 
 
 
 
Projekt numer 2 (nazwa projektu  Szansa na horyzoncie !) 
 
 
 
Projekt numer 3 ( Wygrana na starcie ) 
 
 
 
Projekt dla osób bezrobotnych oraz ubogich pracujących 
 
 
Projekt numer 4 (nazwa projektu  Z perspektywą w przyszłość) 
 
Projekt dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat 
 
 
 
 
Prosimy o zapoznanie się w pierwszej kolejności, z warunkami uzyskania wsparcia na dedykowanych stronach internetowych
 
 

« powrót