Uniwersalny Model Szkolenia AOON - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Uniwersalny Model Szkolenia AOON

Instrukcja szkoleniowa AOON
24.09.2019

 

Pragniemy rekomendować Państwu przyjęcie i wdrożenie w ramach realizowanej przez Państwa instytucje aktywności,  skierowanej na poprawienie efektywności usług społecznych oraz poprawę  jakości i komfortu obsługi osób niesamodzielnych oraz osób z niepełnosprawnościami w swojej działalności, Uniwersalnego Modelu Szkolenia Asystentów Osobistych Osób z Niepełnosprawnościami. Uniwersalny Model Szkolenia Asystentów Osobistych Osób z Niepełnosprawnościami ( AOON) jest namacalnym efektem współpracy ponadnarodowej realizowanej przez dwa podmioty ekonomii społecznej z Polski i Portugalii w ramach programu POWER na lata 2014-2020 i jest odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę ujednolicenia standardu minimum szkoleń, skierowanych do osób, które w przyszłości podejmą się wypełniania odpowiedzialnej roli AOON.  W załączeniu przedstawiamy publikację opisującą uniwersalny model szkoleniowy, zawierający idee działania i pracy asystentów w otoczeniu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz minimalny zakres tematyczny modułów szkoleniowych, jakościowe standardy doboru kadry trenerskiej, etapy i zasady rekrutacji kandydatów na AOON oraz podstawowe narzędzia do badania potrzeb osób z niepełnosprawnościami  oraz narzędzi ewaluacji i oceny pracy AOON.

Liczymy, iż wypracowane rozwiązanie będzie Państwu pomocne  podczas przygotowywania osób do świadczenia tych szczególnie ważnych usług społecznych.

Publikacja wydana w ramach projektu pn: " Uniwersalny model szkolenia Asystenta Osobistego Osób z Niepełnosprawnościami” W ramach projektu pt. „Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020”

 

TUTAJ POBIERZ INSTRUKCJĘ SZKOLENIOWĄ

więcej »