Projekt Horyzont nowego startu - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Projekt Horyzont nowego startu

Witamy.

Zapraszamy serdecznie na dedykowaną projektowi stronę interenetową. Stronę znajdziesz pod adresem:

 

https://dopfal.wixsite.com/website/regulaminy-i-wzory-dokumentow-1

 

 

NFORMACJA DLA PACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ

 

o DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY W SWOJEJ FIRMIE !!!

 

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY INSTRUKCJĘ WYPEŁNIANIA

 

WNIOSKU O DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY.

 

PROSIMY KORZYSTAĆ

 

Z

 

WZORCA PRZY WYPEŁNIANIU DOKEUMNTÓW PROJEKTOWYCH 

 

tutaj pobierz INSTRUKCJĘ WYPEŁNIANIA WNIOSKU

 

 

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE NA USŁUGI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

 

9.03.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.1.1/HNS

 

Zapraszamy do złożenia oferty na

Wykonanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników/uczestniczek  projektu.

Szczegóły zapytania zawarte na stronie :

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1237572

 

W odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym, na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdz. 6.5, pkt 8, Forum Aktywności Lokalnej przeprowadzi zamówienie z wolnej ręki.

 

9.03.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/9.1.1/HNS

 

Zapraszamy do złożenia oferty na

Świadczenie usług doradztwa psychologicznego w formie rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych  dla uczestników/uczestniczek  projektu

Szczegóły zapytania zawarte na stronie :

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1237583

 

W odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym, na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdz. 6.5, pkt 8, Forum Aktywności Lokalnej przeprowadzi zamówienie z wolnej ręki.

 

11.03.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/9.1.1/HNS

 

Zapraszamy do złożenia oferty na

 

Świadczenie usług doradztwa prawnego dla uczestników/uczestniczek  projektu

 

Szczegóły zapytania zawarte na stronie :

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238091

 

W odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym, na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdz. 6.5, pkt 8, Forum Aktywności Lokalnej przeprowadzi zamówienie z wolnej ręki.

 

13.03.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPO/9.1.1/HNS

 

Zapraszamy do złożenia oferty na

 

Świadczenie usług doradztwa prawnego dla uczestników/uczestniczek  projektu

 

Szczegóły zapytania zawarte na stronie :

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238569

 

W odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym, na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdz. 6.5, pkt 8, Forum Aktywności Lokalnej przeprowadzi zamówienie z wolnej ręki.

 

24.03.2020r

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  NR 4A/RPO/9.1.1/HNS

 

 

W związku z realizacją projektu pn. Horyzont nowego startu” RPDS.09.01.01-02-0051/19-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja – konkursy horyzontalne, Forum Aktywności Lokalnej  w ramach procedury  zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

  1. Indywidualne Poradnictwo Prawne dla uczestników/uczestniczek  projektu; Treść zaproszenia : TUTAJ


 

 

13.03.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPO/9.1.1/HNS

 

Zapraszamy do złożenia oferty na

Wykonanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników/uczestniczek  projektu.

Szczegóły zapytania zawarte na stronie :

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238574

 

W odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym, na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdz. 6.5, pkt 8, Forum Aktywności Lokalnej przeprowadzi zamówienie z wolnej ręki.

 

13.03.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/RPO/9.1.1/HNS

 

Zapraszamy do złożenia oferty na

Świadczenie usług doradztwa psychologicznego w formie rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych  dla uczestników/uczestniczek  projektu

Szczegóły zapytania zawarte na stronie :

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238577

 

W odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym, na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdz. 6.5, pkt 8, Forum Aktywności Lokalnej przeprowadzi zamówienie z wolnej ręki.

 

26.03.2020

 

 

ROZEZNANIE CENOWE NR 1/RPO/9.1.1/HNS

 

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach rozeznania cenowego  na wynajem sal dla potrzeb doradztwa 

Szczegóły zapytania zawarte są TUTAJ 

 

25.06.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/RPO/9.1.1/HNS

Pełne zapytanie tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250065

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie Indywidualnego Poradnictwa Prawnego dla uczestników/uczestniczek projektu;

W odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym, na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdz. 6.5, pkt 8, Forum Aktywności Lokalnej przeprowadzi zamówienie z wolnej ręki.

25.06.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/RPO/9.1.1/HNS

Pełne zapytanie tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250066

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników/uczestniczek projektu

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta. Z powodu błędów formalnych oferta została odrzucona.

25.06.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/RPO/9.1.1/HNS

Pełne zapytanie tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250067

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa psychologicznego w formie rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych dla uczestników/uczestniczek projektu;

W odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym, na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdz. 6.5, pkt 8, Forum Aktywności Lokalnej przeprowadzi zamówienie z wolnej ręki.

 

09.07.2020 r

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  NR 7A/RPO/9.1.1/HNS

 

W związku z realizacją projektu pn. Horyzont nowego startu” RPDS.09.01.01-02-0051/19-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja – konkursy horyzontalne, Forum Aktywności Lokalnej  w ramach procedury  zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

  1. Indywidualnego Poradnictwa Prawnego dla uczestników/uczestniczek  projektu; Treść zaproszenia Tutaj 

 

 

9.07.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁĄDANIA OFERT  NR 9A/RPO/9.1.1/HNS

 

W związku z realizacją projektu pn. „Horyzont nowego startu” RPDS.09.01.01-02-0051/19-00

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja – konkursy horyzontalne, Forum Aktywności Lokalnej  w ramach procedury  zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

  1. Świadczenie usług doradztwa psychologicznego w formie rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych  dla uczestników/uczestniczek  projektu; Zaproszenie do pobrania TUTAJ 

 

10.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/RPO/9.1.1/HNS

Pełne zapytanie tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253597

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników/uczestniczek projektu

 

24.11.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/RPO/9.1.1/HNS

pełne zapytanie:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/18458

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników/uczestniczek projektu

 

24.11.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/RPO/9.1.1/HNS
 
PEŁNE ZAPYTANIE:
 
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa psychologicznego w formie rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych dla uczestników/uczestniczek projektu;
 
24.11.2020
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/RPO/9.1.1/HNS
 
PEŁNE ZAPYTANIE:
 
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie indywidualnego poradnictwa prawnego dla uczestników/uczestniczek projektu;
 
23.02.2021
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/RPO/9.1.1/HNS
 
 
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie indywidualnego poradnictwa prawnego dla uczestników/uczestniczek projektu;
 
szczegóły zapytania ofertowego znajdują się tutaj:
 
 
23.02.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/RPO/9.1.1/HNS
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa psychologicznego w formie rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych dla uczestników/uczestniczek projektu;
szczegóły zapytania znajdują się tutaj:
 
 
 
23.02.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/RPO/9.1.1/HNS
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników/uczestniczek projektu
 
szczegóły zapytania znajdują się tutaj:
 
 
 
31.05.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/RPO/9.1.1/HNS
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników/uczestniczek projektu
termin składania ofert: 08.06.2021
 
szczegóły zapytania znajdują się tutaj:
 
 

 

 

31.05.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/RPO/9.1.1/HNS
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa psychologicznego w formie rozmów kwalifikacyjno-rekrutacyjnych dla uczestników/uczestniczek projektu;
termin składania ofert: 08.06.2021
szczegóły zapytania znajdują się tutaj:
 

 

31.05.2021
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/RPO/9.1.1/HNS
 
 
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie indywidualnego poradnictwa prawnego dla uczestników/uczestniczek projektu;
 
termin składania ofert 08.06.2021
 
szczegóły zapytania ofertowego znajdują się tutaj:
 
 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/51348

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/RPO/9.1.1/HNS  z dnia 31.05.2021  zostało ANULOWANE

 
 
02.06.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/RPO/9.1.1/HNS
 
 
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie indywidualnego poradnictwa prawnego dla uczestników/uczestniczek projektu;
 
termin składania ofert 10.06.2021
 
szczegóły zapytania ofertowego znajdują się tutaj:
 
 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/52060

 

 

 

25.04.2022
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/RPO/9.1.1/HNS
 
Forum Aktywności Lokalnej  w ramach procedury  zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa psychologicznego w formie rozmów kwalifikacyjno-rekrutacyjnych dla uczestników/uczestniczek projektu;
termin składania ofert: 04.05.2022
szczegóły zapytania znajdują się tutaj:
 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/105629

 
25.04.2022
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/RPO/9.1.1/HNS
 
Forum Aktywności Lokalnej  w ramach procedury  zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników/uczestniczek projektu
termin składania ofert: 04.05.2022
 
szczegóły zapytania znajdują się tutaj:
 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/105640

 

 

25.04.2022
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/RPO/9.1.1/HNS
 
 
Forum Aktywności Lokalnej  w ramach procedury  zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty.
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie indywidualnego poradnictwa prawnego dla uczestników/uczestniczek projektu;
 
termin składania ofert 04.05.2022
 
szczegóły zapytania ofertowego znajdują się tutaj:
 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/105645