Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego”

Zapytanie ofertowe nr 9/RPO/9.2/11/2019/AOON/KZ
18.11.2019

Zapytanie ofertowe nr 9/RPO/9.2/11/2019/AOON/KZ
18.11.2019
 
W związku z nierozstrzygniętym postępowaniem dotyczącym zakupu schodołazu gąsienicowego w zapytaniu ofertowym z dnia 08.11.2019, zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia ponownie  jest dostawa schodołazu gąsienicowego, w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień, na potrzeby projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0014/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 . 
zapytanie ofertowe:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1217984
 
*******
 
Ogłoszenie wyniku postępowania z dnia 27.11.2019.2019 nr 9/RPO/9.2/11/2019/AOON/KZ
W wyniku postępowania mającego na celu wybór wykonawcy na dostawę schodołazu gąsienicowego, wybrano wykonawcę" :
„LIFT PLUS PL” Kaczmarczyk Spółka Jawna, ul. Strażacka 33, 42-263 Wrzosowa, termin nadesłania oferty: 20.11.2019, cena 9 180,00 zł brutto, gwarancja 31 m-cy, termin dostawy 7 dni.  

 

więcej »


Zapytanie ofertowe nr 8/RPO/9.2/11/2019/AOON/KZ
08.11.2019

Zapytanie ofertowe nr 8/RPO/9.2/11/2019/AOON/KZ
08.11.2019
 
Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego Przedmiotem zamówienia jest dostawa schodołazu gąsienicowego, w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień, na potrzeby projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0014/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 . 
 
 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216225
 

więcej »


Zapytanie ofertowe nr 7/RPO/9.2/08/2019/AOON/KZ
01.08.2019

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu  wspomagającego na potrzeby  osób z niepełnosprawnością, w ramach projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0014/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 . 

zapytanie tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1198601

 

Ogłoszenie wyniku postępowania z dnia 13.08.2019 nr 7/RPO/9.2/08/2019/AOON/KZ

 W wyniku postępowania mającego na celu wybór wykonawcy na dostawę sprzętu wspomagającego dla osób z niepełnosprawnością, wybrano następujących Wykonawców:
HAS-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300 Ul. Młyńska 20 data wpłynięcia oferty: 09.08.2019 r. 
1)urządzenie do odtwarzania książek dla niewidomych 3szt. x 1429,26 = 4287,78 zł brutto
2) trenażer wibracyjny – 2 szt. x 3426,78 = 6853,56 zł brutto
3) przenośny komunikator mowy – 3 szt. x 1092,24 = 3276,72 zł brutto
4) podpórka pod plecy z zagłówkiem – 3 szt. x 88,56 = 265,68 zł brutto
ZAKMED Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wałbrzychu 58-300 ul. B. Chrobrego 14, data wpłynięcia oferty 09.08.2019 r.
1)kula łokciowa – 6 szt.  x 36,90 zł = 221,40 zł brutto
2) urządzenie rozpoznające kolory dla osób niewidomych – 2 szt. x 1109,20 = 2218,40 zł brutto
3) Szyna CPM – 1 szt. -  12 700 zł brutto

więcej »


Zapytanie ofertowe nr 6/RPO/9.2/06/2019/AOON/KZ
13.06.2019

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu sprzętu wspomagającego dla osób z niepełnosprawnością, wraz z wniesieniem na potrzeby  projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0014/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 . 

 
 
Ogłoszenie wyniku postępowania z dnia 24.06.2019
Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania mające na celu wybór wykonawcy usługi
w zakresie transportu sprzętu wspomagającego dla osób z niepełnosprawnością, wybrano
najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy: Baza Zaopatrzenia i Zbytu A-Vista Komunikacja Miejska
Sp. z o.o.57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 4, data wpłynięcia oferty - 29.04.2019, cena oferty
7,99 brutto.
 
 
 

więcej »


Zapytanie ofertowe nr 5/RPO/9.2/05/2019/AOON/KZ
09.05.2019

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego Przedmiotem zamówienia jest zakup usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, na potrzeby  projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0014/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 . 
 
Zapytanie kliknij tutaj
 
 
Ogłoszenie wyniku postępowania z dnia z dnia 20.05.2019
Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania mającego na celu wybór wykonawcy usług
asystenta osobistego dla osób niepełnosprawnych, wybrano następujących wykonawców: KLIKNIJ TUTAJ 
 
 

więcej »


Zapytanie ofertowe nr 4/RPO/9.2/04/2019/AOON/KZ
18.04.2019

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w zakresie  przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym osób leżących, osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zamieszkujących na terenach powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego, w okresie między 01.06.2019 a 31.05.2020r.  w ramach projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0014/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 . 

 

Zapytanie tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180224  

 

Ogłoszenie wyniku postępowania z dnia 30.04.2019
Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania mające na celu wybór wykonawcy usługi
w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób, wybrano najkorzystniejszą ofertę
Wykonawcy: Baza Zaopatrzenia i Zbytu A-Vista Komunikacja Miejska Sp. z o.o.
57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 4, data wpłynięcia oferty - 29.04.2019, cena oferty 7,99 brutto.
 
 

 

więcej »


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/9.2/04/2019/AOON/KZ
01.04.2019

Zapraszamy do składania ofert dotyczących zapytania ofertowego na  zakup sprzętu wspomagającego z zamiarem użyczania zakupionego sprzętu osobom z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” przez okres minimum 3 lat.
 
Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia na stronie: 
 
 

 

Ogłoszenie wyniku postępowania z dnia 10.04.2019
 
W wyniku postępowania mającego na celu wybór wykonawcy na dostawę sprzętu
 
wspomagającego dla osób z niepełnosprawnością, wybrano następujących Wykonawców:
 
DEL-SPORT SP. Z O.O., 05-082 Stare Babice, ul. Warszawska 33 Blizne Łaszczyńskiego
 
Termin dostarczenia oferty 08.04.2019 -WÓZEK ELEKTRYCZNY POKOJOWO-TERENOWY, cena
 
brutto 12958,00 zł, okres gwarancji 24 m-ce, termin realizacji 14 dni – 88 punktów; ROTOR
 
ELEKTRYCZNY DO ĆWICZEŃ KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH, cena brutto 1755,00zł, okres
 
gwarancji 24 m-ce, termin realizacji 7 dni. – 99 punktów ;
 
URZĄDZENIE DO TRENAŻERU ELIPTYCZNEGO TZW. ORBITREK cena brutto 4797,00, okres
 
gwarancji 24 m-ce, termin realizacji 7 dni. – 99 punktów;
 
ROWER TRENINGOWY POZIOMY, POZYCJA SIEDZĄCA, cena brutto 4981,50zł, okres gwarancji
 
36 m-cy, termin realizacji 7 dni. – 100 punktów
 
ROWER ELEKTROMAGNETYCZNY, POZYCJA PIONOWA, cena brutto 3813,00zł, okres
 
gwarancji 24 m-ce, termin realizacji 7 dni - 99 punktów
 
REHA-MED. Adam Nawrocki, 15-252 Białystok, ul. Lwowska 3
 
Termin dostarczenia oferty 8.04.2019
 
WÓZEK ELEKTRYCZNY POKOJOWO-TERENOWY, cena brutto 11980 zł, okres gwarancji 24 m-
 
ce, termin realizacji 7 dni – 99 punktów (firma zrezygnowała z dostawy oferowanego
 
przedmiotu z powodu braku możliwości dostawy w oferowanym terminie)
 
 
 
WÓZEK INWALIDZKI ZE STOPÓW LEKKICH Z HAMULCEM POMOCOWYM, cena brutto 779,00
 
zł, okres gwarancji 24 m-ce, termin realizacji 7 dni. – 99 punktów
 
BALKONIK ALUMINIOWY, CZTERY KÓŁKA, Z SIEDZISKIEM, cena brutto 284 zł, okres gwarancji
 
24 m-ce, termin realizacji 7 dni. – 99 punktów .

 

więcej »


Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/9.2/01/2019/AOON/KZ
02.01.2019

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w zakresie przewozu Uczestniczek i Uczestników na miejsce szkoleń, na trasie z Ząbkowic Śląskich, przez Kłodzko, Dzikowiec w gminie Nowa Ruda do Rzeczki w gminie Walim oraz z powrotem, po zakończonym szkoleniu – z Rzeczki do Ząbkowic Śląskich, przez Dzikowiec i Kłodzko, w ramach projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0014/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 . SIWZ tutaj 

 

Ogłoszenie wyniku postępowania z dnia 11.01.2019

Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania mające na celu wybór wykonawcy na

przewóz Uczestniczek i Uczestników projektu na miejsce szkolenia i z powrotem, wybrano

najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSPORT

Ryszard Matyasik, ul. Malczewskiego D/3/7 57-300 Kłodzko, cena oferty 518,40 brutto

więcej »


Zapytanie ofertowe NR 1/RPO/9.2/12/2018/AOON/KZ
12.12.2018

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym którego przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu hotelarskich usług noclegowych wraz ze śniadaniem, przygotowanie i zapewnienie posiłków w formie obiadu i kolacji, przygotowanie i zapewnienie przerwy kawowej oraz wynajmu sali szkoleniowej na potrzeby szkolenia w ramach projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0014/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 . SIWZ tutaj

 

Ogłoszenie wyniku postępowania z dnia 20.12.2018
 
Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania mającego na celu wybór wykonawcy z
zakresu hotelarskich usług noclegowych wraz ze śniadaniem, przygotowania i zapewnienia
posiłków w formie obiadu i kolacji, przygotowania i zapewnienia przerwy kawowej oraz
wynajmu sali szkoleniowej wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy: Austeria Krokus
Spółdzielnia Socjalna Rzeczka 31, 58-320 Walim, 19.12.2018 godzina , cena oferty: 137 826,
00 zł brutto.
 

więcej »


Zapraszamy na dedykowaną stronę projektu
02.11.2018

 

Uprzejmie informujemy, iż strona internetowa poświęcona projektowi znajduje się pod adresem 

 

https://uslugiasystenckie.wixsite.com/website-3  Kliknij tutaj

 

więcej »