PROJEKT: Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
PROJEKT: Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe NR 7A/RPO/9.2/AOON/FAL
11.07.2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego. Usługi te będą świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnością – uczestników projektu pn. „Program rozwoju systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

Pełna treść zapytania tutaj 

więcej »


Zapytanie ofertowe nr 9
20.10.2017

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie indywidualnych, specjalistycznych usług doradczych dla osób niepełnosprawnych z zakresu doradztwa zawodowego, na terenie powiatu ząbkowickiego. Usługi te będą świadczone na rzecz uczestników projektu pn. „Program rozwoju systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zapytanie tutaj

więcej »


Zapytanie ofertowe nr 8
20.10.2017

 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie indywidualnych, specjalistycznych usług doradczych dla osób niepełnosprawnych z zakresu prawa, na terenie powiatu ząbkowickiego. Usługi te będą świadczone na rzecz uczestników projektu pn. „Program rozwoju systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zapytanie tutaj

więcej »


Zapytanie ofertowe nr 7
20.10.2017

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie indywidualnych, specjalistycznych usług doradczych dla osób niepełnosprawnych z zakresu psychologii, na terenie powiatu ząbkowickiego. Usługi te będą świadczone na rzecz uczestników projektu pn. „Program rozwoju systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zapytanie tutaj 

więcej »


Zapytanie ofertowe nr 6
20.10.2017

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie indywidualnych, specjalistycznych usług doradczych dla osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji na terenie powiatu ząbkowickiego. Usługi te będą świadczone na rzecz uczestników projektu pn. „Program rozwoju systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zapytanie tutaj

więcej »


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPO/9.2/AOON/FAL
16.08.2017

W związku z realizacją projektu pn. „Program rozwoju systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0008/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych-konkursy horyzontalne, Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty:
z zakresu usług asystenta osobistego osób niepełnosprawnych
Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia: przejdź do szczegółów zamówienia

więcej »


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.2/AOON/FAL
14.03.2017

W związku z realizacją projektu pn. „Program rozwoju systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0008/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych-konkursy horyzontalne, Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty:
Część I: z zakresu hotelarskich usług noclegowych wraz ze śniadaniem;
Część II: z zakresu przygotowania i zapewnienia posiłków w formie obiadu i kolacji oraz z przygotowania i zapewnienia przerwy kawowej;
Części III: z zakresu wynajmu sali szkoleniowej.
Zamawiający zastrzega, że realizacja zadań w ramach części I, II, III jest ściśle ze sobą związana na warunkach zawartych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, w szczególności pod kątem lokalizacji.
 

Szczegóły: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1025100

więcej »