Mam potencjał, chcę działać ( projekt partnerski) - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Mam potencjał, chcę działać ( projekt partnerski)

Witamy na stronie projektu pn. „Mam potencjał, chcę działać”  realizowanego przez przedsiębiorstwo społeczne Non Profit „Inkubator Pomysłów” Sp. z o.o. w partnerstwie ze stowarzyszeniem Forum Aktywności Lokalnej z Wałbrzycha

Projekt realizowany jest w ramach działania  9.1 -  Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

 Projekt kierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie powiatów województwa dolnośląskiego: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, m. Wałbrzych, ząbkowickiego.

Okres realizacji: 01.01.2022-30.06.2023r. 

Projekt to szansa na aktywizację społeczną i zawodową, w tym podjęcie stażu dla osób, które chcą nabyć nowe umiejętności zawodowe i wrócić na rynek pracy oraz szansa dla pracodawców/realizatorów staży na pozyskanie w szerszej perspektywie czasu pracownika, który w przyszłości zasili kadrę pracodawcy/realizatora stażu.

Rekrutacja otwarta, prowadzona w sposób ciągły do wyczerpania środków finansowych na wsparcie społeczne związane z: poradnictwem psychologicznym, warsztatami z zakresu wolontariatu, animacji lokalnej, ekonomii społecznej etc., zajęciami aktywizacyjno-reintegracyjnymi kulturalno-oświatowymi i/lub sportowo-rekreacyjnymi, wsparciem zawodowym, w tym stażami zawodowymi.

Celem głównym projektu jest w okresie 01.2022-06.2023, zapewnienie 40 osobom (25 kobietom) zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym* z terenu województwa dolnośląskiego, zindywidualizowanego wsparcia mającego na celu zapewnienie im możliwości aktywizacji społecznej lub społeczno-zawodowej z wykorzystaniem dostępnych w ramach projektu możliwości wsparcia. W ramach projektu nastąpi kształtowanie umiejętności społecznych i zawodowych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którym do aktywizacji zawodowej niezbędne jest w pierwszej kolejności udzielenie wsparcia w zakresie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

 

Zapraszamy na dedykowaną dla projektu strone internetową: TUTAJ

 

 

zapytanie ofertowe nr 1/RPO/9.1.1/MPCD

19.01.2022

 

 

zapytanie ofertowe nr 2/RPO/9.1.1/MPCD

06.06.2022r. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/112503

 

 zapytanie ofertowe 3/RPO/9.1.1/MPCD

13.06.2022r. 

 
 

zapytanie ofertowe nr 4/RPO/9.1.1/MPCD "Mam potencjał, chcę działać"

Zapytanie ofertowe z dnia 09.08.2022r.