Projekt pn. postaw na swoim - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Projekt pn. postaw na swoim

11.04.2016 Uruchomiona została strona projektu pn. Postaw na swoim. Strona jest dostępna pod adresem: kliknij tutaj

 

11.04.2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:POŚREDNIK PRACY

STOWARZYSZENIE FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt. "Postaw na swoim"; nr WND-POWR.01.02.02-02-0084/15
Przedmiotem zamówienia jest usługa pośrednictwa pracy zrealizowana przez Wykonawcę dla uczestników/uczestniczek projektu pn. Postaw na swoim.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

11.04.2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: DORADCA SPECJALISTYCZNY/BIZNESOWY

STOWARZYSZENIE FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt. "Postaw na swoim"; nr WND-POWR.01.02.02-02-0084/15
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi doradztwa specjalistycznego w tym doradztwa biznesowego w zakresie rozwoju działalności gospodarczej w ramach projektu pn. Postaw na swoim dla jego uczestników/uczestniczek.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

11.04.2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:DORADCA ZAWODOWY

STOWARZYSZENIE FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt. "Postaw na swoim"; nr WND-POWR.01.02.02-02-0084/15

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa zawodowego (tworzenie IPD, Indywidualne poradnictwo zawodowe) zrealizowana przez Wykonawcę dla uczestników/uczestniczek projektu pn. Postaw na swoim.

DOKUMENTY DO POBRANIA