Integracja potrzebą na dziś i jutro - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Integracja potrzebą na dziś i jutro

Integracja potrzebą na dziś i jutro
29.03.2018

"Integracja potrzebą na dziś i jutro"
Projekt realizowany w ramach działania 9.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Tytuł projektu: Integracja potrzebą na dziś i jutro
Lider projektu: Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu
Działanie 9.1 – Aktywna integracja, realizowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Wartość projektu: 438 412,50 w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości
416 112,50 zł, wkład własny: 22 300,00 zł
Zasięg terytorialny: na terenie powiatu kamiennogórskiego, świdnickiego i powiatu kłodzkiego
Okres realizacji: 01.04.2018 roku – 31.05.2019 roku
Projekt to szansa na podjęcie zatrudnienia dla osób, które chcą wrócić na rynek pracy  oraz szansa dla pracodawców. 
Biuro projektu znajduje się w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C. Informacje udzielane są pod numerem telefonu 74 848 01 00 w Forum Aktywności Lokalnej.
 
Regulamin projektu do pobrania POBIERZ
 
30.04.2018 r.
Harmonogram wsparcia na miesiąc maj 2018 r.
Harmonogram udzielanego wsparcia do pobrania TUTAJ
 
28.05.2018 r.
Harmonogram wsparcia na miesiąc czerwiec 2018 r.
Harmonogram udzielanego wsparcia do pobrania TUTAJ
Aktualizacja harmonogrami udzielonego wsparcia na miesiąc maj z dnia 14.06.2018 POBIERZ
Aktualizacja harmonogrami udzielonego wsparcia na miesiąc maj z dnia 24.06.2018 POBIERZ
 
 
29.06.2018 r.
Harmonogram wsparcia na miesiąc lipiec 2018 r.
Harmonogram udzielanego wsparcia do pobrania TUTAJ
Aktualizacja harmonogrami udzielonego wsparcia na miesiąc maj z dnia 04.07.2018 POBIERZ
 

30.11.2018 r.
Harmonogram wsparcia na miesiąc grudzień 2018 r.
Harmonogram udzielanego wsparcia do pobrania TUTAJ

31.12.2018 r.
Harmonogram wsparcia na miesiąc styczeń 2019 r.
Harmonogram udzielanego wsparcia do pobrania TUTAJ

 

więcej »