Projekt: Nie przegap szansy - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Projekt: Nie przegap szansy

5.03.2020

W związaku z realizacją projektu pn. Nie przegap szansy zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.1.1/NPS

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla  4 uczestników/uczestniczek projektu;

Szczegółowa treść zapytania pod adresem internetowym: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1236933

 

5.03.2020

W związaku z realizacją projektu pn. Nie przegap szansy zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/9.1.1/NPS

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych dla 4 Uczestników /Uczestniczek Projektu „Nie przegap szansy” RPDS.09.01.01-02-0019/19-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 roku życia, w tym również do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego obszar kłodzkiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego.

Szczegółowa treść zapytania pod adresem internetowym: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1236993

 

11.03.2020

W związaku z realizacją projektu pn. Nie przegap szansy zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/9.1.1/NPS

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego dla 4 Uczestników /Uczestniczek Projektu Nie przegap szansy”

Szczegółowa treść zapytania pod adresem internetowym: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238193

 

13.03.2020

W związaku z realizacją projektu pn. Nie przegap szansy zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPO/9.1.1/NPS

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego dla 8 Uczestników /Uczestniczek Projektu Nie przegap szansy”

Szczegółowa treść zapytania pod adresem internetowym: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238623

 

13.03.2020

W związaku z realizacją projektu pn. Nie przegap szansy zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPO/9.1.1/NPS

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników/uczestniczek  projektu

Szczegółowa treść zapytania pod adresem internetowym: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238628

 

13.03.2020

W związaku z realizacją projektu pn. Nie przegap szansy zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/RPO/9.1.1/NPS

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa psychologicznego w formie rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych  dla uczestników/uczestniczek  projektu

Szczegółowa treść zapytania pod adresem internetowym:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238635

 

26.03.2020

ROZEZNANIE CENOWE NR 1/RPO/9.1.1/NPS

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach rozeznania cenowego  na wynajem sal dla potrzeb doradztwa 

Szczegóły zapytania zawarte są TUTAJ 

 

25.06.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/RPO/9.1.1/NPS

Pełne zapytanie tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250060

Przedmiotem zamówienia jest  Indywidualne Poradnictwo Prawne dla uczestników/uczestniczek projektu;

25.06.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/RPO/9.1.1/NPS

Pełne zapytanie tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250061

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 10 Uczestników /Uczestniczek Projektu „Nie przegap szansy” RPDS.09.01.01-02-0019/19-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 roku życia, w tym również do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego obszar Dolnego Śląska.

25.06.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/RPO/9.1.1/NPS

Pełne zapytanie tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250064

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa psychologicznego w formie rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych dla uczestników/uczestniczek projektu;

 

9.07.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  NR 7A/RPO/9.1.1/NPS

 

W związku z realizacją projektu pn. Nie przegap szansy” RPDS.09.01.01-02-0019/19-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja – konkursy horyzontalne, Forum Aktywności Lokalnej  w ramach procedury  zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

Indywidualnego Poradnictwa Prawnego dla uczestników/uczestniczek  projektu;

Zaproszenie do pobrania tutaj 

 

9.07.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  NR 9A/RPO/9.1.1/NPS

 

W związku z realizacją projektu pn. „„Nie przegap szansy” RPDS.09.01.01-02-0019/19-00

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja – konkursy horyzontalne, Forum Aktywności Lokalnej  w ramach procedury  zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług doradztwa psychologicznego w formie rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych  dla uczestników/uczestniczek  projektu;

 

Zaproszenie do pobrania tutaj 

 

10.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/RPO/9.1.1/NPS

Pełne zapytanie tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253588

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 10 Uczestników /Uczestniczek Projektu „Nie przegap szansy” RPDS.09.01.01-02-0019/19-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 roku życia, w tym również do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego obszar Dolnego Śląska.

 

  

12.01.2021r

Zapytanie ofertowe nr 11/RPO/9.1.1/NPS

W związku z realizacją projektu pn. NIE PRZEGAP SZANSY zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa psychologicznego w formie rozmów kwalifikacyjno-rekrutacyjnych dla Uczestniczek i Uczestników projektu.

Z treścią zapytania ofertowego można zapoznać się tutaj:

 

12.01.2021r

Zapytanie ofertowe nr 12/RPO/9.1.1/NPS

W związku z realizacją projektu pn. NIE PRZEGAP SZANSY zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologa w formie konsultacji psychologicznych w ramach wsparcia społecznego dla Uczestniczek i Uczestników projektu.

Z treścią zapytania ofertowego można zapoznać się tutaj:

 
 
 

12.01.2021r

Zapytanie ofertowe nr 13/RPO/9.1.1/NPS

W związku z realizacją projektu pn. NIE PRZEGAP SZANSY zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach wsparcia społecznego dla Uczestniczek i Uczestników projektu.

Z treścią zapytania ofertowego można zapoznać się tutaj:

 
09.04.2021

Zapytanie ofertowe nr 14/RPO/9.1.1/NPS

W związku z realizacją projektu pn. NIE PRZEGAP SZANSY zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa psychologicznego w formie rozmów kwalifikacyjno-rekrutacyjnych dla Uczestniczek i Uczestników projektu.

 

Z treścią zapytania ofertowego można zapoznać się tutaj:

 
09.04.2021

Zapytanie ofertowe nr 15/RPO/9.1.1/NPS

W związku z realizacją projektu pn. NIE PRZEGAP SZANSY zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologa w formie konsultacji psychologicznych w ramach wsparcia społecznego dla Uczestniczek i Uczestników projektu.

Z treścią zapytania ofertowego można zapoznać się tutaj:

 
 
09.04.2021

Zapytanie ofertowe nr 16/RPO/9.1.1/NPS

W związku z realizacją projektu pn. NIE PRZEGAP SZANSY zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach wsparcia społecznego dla Uczestniczek i Uczestników projektu.

Z treścią zapytania ofertowego można zapoznać się tutaj:

 
02.08.2021

Zapytanie ofertowe nr 17/RPO/9.1.1/NPS

W związku z realizacją projektu pn. NIE PRZEGAP SZANSY zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa psychologicznego w formie rozmów kwalifikacyjno-rekrutacyjnych dla Uczestniczek i Uczestników projektu.

 

Z treścią zapytania ofertowego można zapoznać się tutaj:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/62208

 

02.08.2021

Zapytanie ofertowe nr 17/RPO/9.1.1/NPS

W związku z realizacją projektu pn. NIE PRZEGAP SZANSY zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa psychologicznego w formie rozmów kwalifikacyjno-rekrutacyjnych dla Uczestniczek i Uczestników projektu.

 

Z treścią zapytania ofertowego można zapoznać się tutaj:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/62208

 

02.08.2021

Zapytanie ofertowe nr 17/RPO/9.1.1/NPS

W związku z realizacją projektu pn. NIE PRZEGAP SZANSY zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa psychologicznego w formie rozmów kwalifikacyjno-rekrutacyjnych dla Uczestniczek i Uczestników projektu.

 

Z treścią zapytania ofertowego można zapoznać się tutaj:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/62208