Projekt: Poprawić los - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Projekt: Poprawić los

Witamy.

Zapraszamy serdecznie na dedykowaną projektowi stronę interenetową. Stronę znajdziesz pod adresem:

https://dopfal.wixsite.com/poprawiclos/regulaminy-i-wzory-dokumentow-1

INFORMACJA DLA PACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ

 

o DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY W SWOJEJ FIRMIE !!!

 

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY INSTRUKCJĘ WYPEŁNIANIA

 

WNIOSKU O DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY.

 

PROSIMY KORZYSTAĆ

 

Z

 

WZORCA PRZY WYPEŁNIANIU DOKEUMNTÓW PROJEKTOWYCH 

 

tutaj pobierz INSTRUKCJĘ WYPEŁNIANIA WNIOSKU

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE NA USŁUGI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

 

9.03.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.1.1/PL

 

Zapraszamy do złożenia oferty na

Wykonanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników/uczestniczek  projektu.

Szczegóły zapytania zawarte na stronie :

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1237526

W odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym, na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdz. 6.5, pkt 8, Forum Aktywności Lokalnej przeprowadzi zamówienie z wolnej ręki.
 

9.03.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/9.1.1/PL

 

Zapraszamy do złożenia oferty na

Świadczenie usług doradztwa psychologicznego w formie rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych  dla uczestników/uczestniczek  projektu

Szczegóły zapytania zawarte na stronie :

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1237544

W odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym, na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdz. 6.5, pkt 8, Forum Aktywności Lokalnej przeprowadzi zamówienie z wolnej ręki.

 

11.03.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/9.1.1/PL

 

Zapraszamy do złożenia oferty na

Świadczenie usług Indywidualnego Poradnictwa Prawnego dla uczestników/uczestniczek  projektu

Szczegóły zapytania zawarte na stronie :

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238148

W odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym, na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdz. 6.5, pkt 8, Forum Aktywności Lokalnej przeprowadzi zamówienie z wolnej ręki.

 

13.03.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPO/9.1.1/PL

 

Zapraszamy do złożenia oferty na

Świadczenie usług Indywidualnego Poradnictwa Prawnego dla uczestników/uczestniczek  projektu

Szczegóły zapytania zawarte na stronie :

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238662

W odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym, na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdz. 6.5, pkt 8, Forum Aktywności Lokalnej przeprowadzi zamówienie z wolnej ręki.

 

13.03.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPO/9.1.1/PL

 

Zapraszamy do złożenia oferty na

Wykonanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla Uczestników/Uczestniczek  projektu;

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238667

W odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym, na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdz. 6.5, pkt 8, Forum Aktywności Lokalnej przeprowadzi zamówienie z wolnej ręki.

 

13.03.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/RPO/9.1.1/PL

 

Zapraszamy do złożenia oferty na

świadczenie usług doradztwa psychologicznego w formie rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych  dla Uczestników/Uczestniczek  projektu;

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238682

W odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym, na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdz. 6.5, pkt 8, Forum Aktywności Lokalnej przeprowadzi zamówienie z wolnej ręki.

 

26 .03.2020

 

ROZEZNANIE CENOWE NR 1/RPO/9.1.1/PL

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach rozeznania cenowego  na wynajem sal dla potrzeb doradztwa 

Szczegóły zapytania zawarte są TUTAJ 

 

25.06.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/RPO/9.1.1/PL

Pełne zapytanie tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250068

Przedmiotem zamówienia jest usługa indywidualnego poradnictwa prawnego dla uczestników/uczestniczek projektu

W odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym, na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdz. 6.5, pkt 8, Forum Aktywności Lokalnej przeprowadzi zamówienie z wolnej ręki.

 

25.06.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/RPO/9.1.1/PL

Pełne zapytanie tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250070

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla Uczestników/Uczestniczek projektu;

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta. Z powodu błędów formalnych oferta została odrzucona.

 

25.06.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/RPO/9.1.1/PL

Pełne zapytanie tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250072

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa psychologicznego w formie rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych dla Uczestników/Uczestniczek projektu;

W odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym, na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdz. 6.5, pkt 8, Forum Aktywności Lokalnej przeprowadzi zamówienie z wolnej ręki.

 

9.07.2020

ZPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  NR 7A/RPO/9.1.1/PL

 

W związku z realizacją projektu pn. „Poprawić los” RPDS.09.01.01-02-0055/19-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja – konkursy horyzontalne, Forum Aktywności Lokalnej  w ramach procedury  zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

  1. Indywidualnego Poradnictwa Prawnego dla uczestników/uczestniczek  projekt

 

Zaproszenie do pobrania tutaj 

 

 

 

9.07.2020

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  NR 9A/RPO/9.1.1/PL

 

W związku z realizacją projektu pn. „Poprawić los” RPDS.09.01.01-02-0055/19-00

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja – konkursy horyzontalne, Forum Aktywności Lokalnej  w ramach procedury  zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

  1. Świadczenie usług doradztwa psychologicznego w formie rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych  dla Uczestników/Uczestniczek  projektu;

 

Zaproszenie do pobrania tutaj 

 

10.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/RPO/9.1.1/PL

Pełne zapytanie tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253574

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla Uczestników/Uczestniczek projektu;

 

30.09.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/RPO/9.1.1/PL

Pełne zapytanie tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/8638

Przedmiotem zamówienia jest usługa indywidualnego poradnictwa prawnego dla uczestników/uczestniczek projektu

 

22.10.2020r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/RPO/9.1.1/PL
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla Uczestników/Uczestniczek projektu;   pełne zapytanie ofertowe znajduje się tutaj:
 
22.10.2020r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/RPO/9.1.1/PL
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych rozmów kwalifikacyjno-rekrutacyjnych dla Uczestników/Uczestniczek projektu;  
 
pełne zapytanie ofertowe znajduje się tutaj:
 

 

08.01.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/RPO/9.1.1/PL
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa indywidualnego poradnictwa prawnego dla uczestników i uczestniczek projektu 
 
pełne zapytanie ofertowe znajduje się tutaj:
 
 
23.02.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/RPO/9.1.1/PL
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa indywidualnego poradnictwa prawnego dla uczestników i uczestniczek projektu 
 
pełne zapytanie ofertowe znajduje się tutaj:
 
 
03.03.2021r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/RPO/9.1.1/PL
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla Uczestników/Uczestniczek projektu;   pełne zapytanie ofertowe znajduje się tutaj:
 
 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/35327  
 
 
03.03.2021r
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/RPO/9.1.1/PL
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych rozmów kwalifikacyjno-rekrutacyjnych dla Uczestników/Uczestniczek projektu;  
 
pełne zapytanie ofertowe znajduje się tutaj:
 
 
 
09.04.2021
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/RPO/9.1.1/PL
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa indywidualnego poradnictwa prawnego dla uczestników i uczestniczek projektu 
 
pełne zapytanie ofertowe znajduje się tutaj:
 
 
 
29.04.2021r
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/RPO/9.1.1/PL
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych rozmów kwalifikacyjno-rekrutacyjnych dla Uczestników/Uczestniczek projektu;  
 
pełne zapytanie ofertowe znajduje się tutaj:
 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/45733
 
 
29.04.2021r
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/RPO/9.1.1/PL
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla Uczestników/Uczestniczek projektu;   pełne zapytanie ofertowe znajduje się tutaj:
 
pełne zapytanie ofertowe znajduje się tutaj:
 
 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/45750
 
 
31.05.2021
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/RPO/9.1.1/PL
 
 
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie indywidualnego poradnictwa prawnego dla uczestników/uczestniczek projektu;
  termin składania ofert: 08.06.2021
szczegóły zapytania ofertowego znajdują się tutaj:
 
 
 
31.05.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/RPO/9.1.1/PL
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa psychologicznego w formie rozmów kwalifikacyjno-rekrutacyjnych dla uczestników/uczestniczek projektu;
termin składania ofert: 08.06.2021
szczegóły zapytania znajdują się tutaj:
 
31.05.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/RPO/9.1.1/PL
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników/uczestniczek projektu
 
szczegóły zapytania znajdują się tutaj:
 
02.08.2021

Zapytanie ofertowe nr 24/RPO/9.1.1/PL

W związku z realizacją projektu pn. POPRAWIĆ LOS zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach wsparcia społecznego dla Uczestniczek i Uczestników projektu.

Z treścią zapytania ofertowego można zapoznać się tutaj:

 
 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/62223
 
 
07.02.2022
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 25/RPO/9.1.1/PL
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa psychologicznego w formie rozmów kwalifikacyjno-rekrutacyjnych dla uczestników/uczestniczek projektu;
termin składania ofert: 15.02.2022
szczegóły zapytania znajdują się tutaj: