Projekt PROGRAM WSPARCIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO