Aktywność popłaca

Aktywność popłaca
29.03.2018

"Aktywność popłaca"
 
Projekt realizowany w ramach działania 9.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
 
Tytuł projektu: Aktywność popłaca
 
Lider projektu: Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu
 
Działanie 9.1 – Aktywna integracja, realizowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 
Wartość projektu: 438 412,50 w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości
 
416 112,50 zł, wkład własny: 22 300,00 zł
 
Zasięg terytorialny: na terenie powiatu m. Wałbrzych i powiatu wałbrzyskiego ziemskiego
 
Okres realizacji: 01.04.2018 roku – 30.04.2019 roku
 
Projekt to szansa na podjęcie zatrudnienia dla osób, które chcą wrócić na rynek pracy  oraz szansa dla pracodawców. 
Celem głównym projektu jest zapewnienie 20 osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczonym społecznie zindywidualizowanego wsparcia społeczno-zawodowego mającego na celu zapewnienie im możliwości powrotu na rynek pracy. 
 
Biuro projektu znajduje się w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C. Informacje udzielane są pod numerem telefonu 74 848 01 00 w Forum Aktywności Lokalnej.
 

więcej »