Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia:


Arkadiusz Czocher - Prezes Zarządu
Joanna Czocher - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Domagała - Sekretarz Zarządu
............................... - Skarbnik