PPROJEKT: WŁASNY BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH

Szczegóły projektu na dedykowanej stronie będącej własnością stowarzyszenia Forum Atywności Lokalnej
01.09.2016

Adres strony internetowej projektu: http://forumwalbrzyskie.wixsite.com/wlasnybiznes

« powrót