Integracja potrzebą na dziś i jutro

Integracja potrzebą na dziś i jutro
29.03.2018

"Integracja potrzebą na dziś i jutro"
Projekt realizowany w ramach działania 9.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Tytuł projektu: Integracja potrzebą na dziś i jutro
Lider projektu: Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu
Działanie 9.1 – Aktywna integracja, realizowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Wartość projektu: 438 412,50 w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości
416 112,50 zł, wkład własny: 22 300,00 zł
Zasięg terytorialny: na terenie powiatu kamiennogórskiego, świdnickiego i powiatu kłodzkiego
Okres realizacji: 01.04.2018 roku – 31.05.2019 roku
Projekt to szansa na podjęcie zatrudnienia dla osób, które chcą wrócić na rynek pracy  oraz szansa dla pracodawców. 
Biuro projektu znajduje się w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C. Informacje udzielane są pod numerem telefonu 74 848 01 00 w Forum Aktywności Lokalnej.
 
Regulamin projektu do pobrania POBIERZ
 
30.04.2018 r.
Harmonogram wsparcia na miesiąc maj 2018 r.
Harmonogram udzielonego wsparcia do pobrania TUTAJ

 

« powrót